Naujienos 
 
 
 
2008-06-09 19:01:54
 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tikslas – įvertinti mokinio pagrindinio ugdymo pasiekimus ir jų atitikimą Bendrųjų programų reikalavimams. Pasiekimų patikrinime gali dalyvauti visi pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai.

Kaip ir pernai, mokiniams organizuojamas šių dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:

  • lietuvių gimtosios kalbos (žodžiu ir raštu);
  • lietuvių valstybinės kalbos (žodžiu ir raštu);
  • baltarusių kalbos (žodžiu ir raštu);
  • lenkų kalbos (žodžiu ir raštu);
  • rusų kalbos (žodžiu ir raštu);
  • vokiečių kalbos (žodžiu ir raštu);
  • matematikos.

Pirmasis PUPP, kurio metu mokiniai turės galimybę raštu pasitikrinti savo lietuvių gimtosios ir lietuvių valstybinės kalbos pasiekimus, vyks rytoj.

Šiais metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP) ketina dalyvauti per 44 tūkstančius mokinių.

Numatoma, kad nuo kitų metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas taps privalomas.

 
 
 
2008-06-09 18:07:44
 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planas.

Šis dokumentas numato būsimą pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų kaitą, atitinkančią apibendrinamojo formalaus vertinimo nuostatas ir principus. Priemonių plane pateikiama pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų esamos situacijos analizė, aptariami bendrieji jų kaitos principai, tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės.

 
Placiau
 
 
2008-06-09 14:55:15
 

Birželio 6 dieną Nacionaliniame egzaminų centre lankėsi švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius. Jis domėjosi brandos egzaminų sesijos eiga, egzaminų sistemos tobulinimo galimybėmis.

 
 
 
2008-06-06 18:47:35
 

Šiandien vyko paskutinysis pagrindinės sesijos užsienio kalbos brandos egzaminas. Jį rinkosi mažiausiai kandidatų – 233 valstybinį ir 146 - mokyklinį šio dalyko brandos egzamino tipą.

Šią savaitę mokykloms pateikti ir pusės mokyklinių brandos egzaminų rezultatai. Matematikos mokyklinį brandos egzaminą laikė 17 817 kandidatų, išlaikė  - 92,22 procentai. Lietuvių gimtosios kalbos MBE laikė 20150 kandidatų, išlaikė – 98,6 proc; lietuvių valstybinės kalbos MBE –  1974, iš kurių išlaikė 97,12 procentų kandidatų.

Gimtųjų rusų, lenkų ir baltarusių kalbų mokyklinius brandos egzaminus laikė 2027 kandidatai. Rezultatai atrodo taip: rusų kalbos MBE išlaikė 99,11 proc; lenkų – 99,46 ir baltarusių – visi jį laikę kandidatai.

Geografijos MBE laikė 4450 kandidatų, iš jų pasirinktą egzaminą išlaikė 97,69 proc,  Informacinių technologijų MBE laikė 9154 kandidatai, 89,59 proc. jį išlaikė, chemijos MBE laikė 1153 kandidatas bei jį išlaikė 95,84 procentai kandidatų.

Kitą savaitę kandidatai laikys likusius šios sesijos brandos egzaminus:  fiziką, istoriją, muziką (muzikologijos (II dalį) bei dailę.

 
 
 
2008-06-06 13:01:33
 

Kilus viešai diskusijai dėl anglų kalbos rašymo užduoties 2 dalies „The place I like to go to“ vertinimo, Nacionalinis egzaminų centras sukvietė nepriklausomus ekspertus šiai užduoties daliai išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus dėl šios užduoties vertinimo.

Svarstant anglų kalbos valstybinio brandos egzamino užduoties kokybę ir jos vertinimą buvo atsižvelgta į viešojoje erdvėje vykstančias diskusijas ir nutarta:

  1. 2008 metų anglų kalbos valstybinio brandos egzamino rašytinio teksto kūrimo užduoties 2 dalis atitinka Užsienio kalbos brandos egzamino programos reikalavimus.
  2. Šia užduotimi siekiama tikrinti kandidatų rašymo gebėjimus aprašyti vietą ir pateikti argumentus, kodėl ji patinka ir/ ar norisi ten nuvykti.
  3. Kandidatai, aprašę lankomą arba lankytiną vietą ir pateikę argumentus, bus vertinami vienodai pagal valstybinio brandos egzamino vertinimo instrukcijoje numatytus rašymo dalies kriterijus.
 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai