Naujienos 
 
 
 
2009-02-04 17:55:26
 

Šių metų vasario 2–3 dienomis Nacionalinis egzaminų centras organizavo lietuvių kalbos (gimtosios) vertinimo konsultantų seminarą, kurio tikslas – rengti vertinimo konsultantus, metodinę medžiagą jų darbui su lietuvių kalbos (gimtosios) vertintojais, mokyti standartizuotai vertinti rašinius, tobulinti vertinimo kompetenciją.

Pirmą dieną seminaro dalyviai klausėsi mokslininkų paskaitų: dr. Dalia Satkauskytė kalbėjo apie pagrindinius grožinio kūrinio analizės principus, dr. Zita Nauckūnaitė – apie samprotavimo turinio ir sandaros vertinimą, dr. Aušra Martišiūtė – apie dramos kūrinio interpretaciją, Ona Petrėnienė – apie stiliaus klaidas. Antra diena buvo skirta rašinių vertinimo pratyboms, kurioms vadovavo patyrę mokytojai praktikai.

Intensyviame seminare dalyvavo daugiau nei 100 lietuvių kalbos mokytojų. Seminaras kitam vertinimo konsultantų srautui vyks vasario 23–24 dienomis.

 
 
 
2009-01-30 09:23:16
 

Gamtos mokslų, matematikos ir pradinių klasių mokytojams padovanosime Tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų tyrimo (TIMSS), vykusio 2007 metais, ataskaitas. Jose pateikiami Lietuvos 4 ir 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai, šių pasiekimų priklausomybė nuo edukacinės ir mokymosi aplinkų veiksnių, Lietuvos mokinių pasiekimų palyginimas su kitų 50 tyrime dalyvavusių šalių mokinių pasiekimais. TIMSS 2007 metų tyrimo rezultatai paskelbti 2008 m. gruodžio mėn. Ataskaitas galima atsiimti Nacionaliniame egzaminų centre, Tyrimų ir analizės skyriuje.

 
Placiau
 
 
2009-01-28 15:31:08
 

Pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą (2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1568) Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 metais Priemonių planą, 2010 metais numatyta įvesti technologijų mokyklinį brandos egzaminą.

Šiuo metu yra parengta ir viešai pristatoma technologijų mokyklinio brandos egzamino programos projektas, metodinių reikalavimų technologijų mokyklinio brandos egzamino programai projektas ir dvi pavyzdinės technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo užduotys (gaminiui ir paslaugai).

Siekdami sklandaus technologijų mokyklinio brandos egzamino įdiegimo į dabartinę egzaminų sistemą, 2009 m. pavasarį norėtume atlikti šio egzamino bandymą.

Technologijų mokyklinio brandos egzamino bandyme siūlome dalyvauti tiek bendrojo lavinimo, tiek profesinėms mokykloms, nes šis egzaminas yra orientuotas į abiejų mokyklų tipų abiturientus.

Pageidaujančius savo mokykloje išbandyti technologijų mokyklinį brandos egzaminą, pirmiausia kviestume į seminarą (planuojama vasario mėnesį), kuriame būtų pateiktos išsamios bandomojo egzamino metodinės rekomendacijos ir vykdymo instrukcijos.

Remiantis atlikto bandomojo technologijų mokyklinio brandos egzamino rezultatais, mokytojų atsiliepimais ir rekomendacijomis būtų koreguojama technologijų mokyklinio brandos egzamino programos projektas ir egzamino vykdymo instrukcija.

Prašytume mokyklas, pageidaujančias dalyvauti technologijų mokyklinio brandos egzamino bandyme, registruotis el. paštu asta.ranonyte@egzaminai.lt arba telefonu (8 5) 275 0829.

Registracija vyks iki 2009 m. vasario 13 dienos.

 
 
 
2009-01-23 14:44:15
 

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pasirašė įsakymus dėl lietuvių kalbos (gimtosios), fizikos ir chemijos brandos egzaminų programų pakeitimų.

Atsižvelgus į praėjusią brandos egzaminų sesiją ir pateiktas rekomendacijas, 2009 metų lietuvių kalbos (gimtosios) egzaminų  programoje  nurodoma, kad egzamino įvertinimą sudarys abiejų dalių – teksto suvokimo ir teksto rašymo dalies įvertinimų suma. Anksčiau viso darbo įvertinimą „0“ lėmė bent vienos egzamino dalies įvertinimas „0“.

Rašinys galės būti įvertinamas nuliu taškų, jeigu rašymo užduotis nebus atlikta, samprotavimo rašinys arba literatūrinis rašinys bus parašytas kita, nei nurodyta, tema, jei bus interpretuojamas kitas, nei nurodyta, tekstas.

2009 metų lietuvių kalbos (gimtosios) egzaminų programoje atsisakyta nustatyti išankstinę išlaikymo ribą (kad išlaikytų mokyklinį brandos egzaminą, mokinys turėjo surinkti ne mažiau kaip 25 proc. galimų surinkti taškų, valstybinį – ne mažiau kaip 30 proc. galimų taškų).

Programoje nurodyta mažiausia brandos egzamino rašymo dalies teksto apimtis: mokyklinio brandos egzamino – 350 žodžių, valstybinio brandos egzamino – 400 žodžių.

Atsižvelgus į mokytojų pageidavimus, patikslinti tikrinamų gebėjimų ir rašymo kriterijų aprašai.

Keičiasi fizikos ir chemijos valstybinių brandos egzaminų struktūra. Į chemijos egzaminą, kaip ir fizikos, šiemet įvedama nauja trumpojo atsakymo dalis, kurioje galimas atsakymas yra skaičius arba raidė. Fizikos ir chemijos valstybinių brandos egzaminų užduočių atsakymai rašomi į sprendimų ir atsakymų A3 formato lapą.

Mokykliniai fizikos ir chemijos brandos egzaminai nesikeičia.

Šiemet bus svarstoma galimybė panašius struktūrinius patobulinimus ateityje įvesti ir į biologijos brandos egzaminą.

 
 
 
2009-01-21 15:47:55
 

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiamos 2008 m. pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų užduotys ir jų vertinimo instrukcijos. Šios užduotys ir instrukcijos nuo vasario 2 dienos bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai