Naujienos 
 
 
 
2009-10-19 14:30:23
 

Nacionalinis egzaminų centras skelbia 2010 m. kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų tvarkaraščio projektą. Siūlome susipažinti.

Primename, kad mokiniui ir buvusiam mokiniui individualaus ugdymo plano lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės) ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminus leidžiama laikyti tik išlaikius atitinkamo dalyko įskaitą.
 

 
 
 
2009-10-19 11:24:44
 

Atkreipiame dėmesį, kad 2010 m. nebus organizuojami tų mokomųjų dalykų, kurie turi valstybinių brandos egzaminų atitikmenis, mokykliniai brandos egzaminai (išskyrus lietuvių kalbos).

Pristatome 2010 metų biologijos valstybinio brandos egzamino užduoties pavyzdį, parengtą pagal naujos redakcijos biologijos valstybinio brandos egzamino programą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. ISAK-1854 redakcija). Ši programa apibrėžia, kad 40 proc. egzamino užduočių turi sudaryti bendrojo biologijos kurso dalykai, o 60 proc. – išplėstinio, vadinasi, 40 proc. galimų surinkti taškų bus skiriami už atliktas bendrojo kurso išmanymą matuojančias užduotis, o 60 proc. taškų – už išplėstinio. Pateiktame užduoties pavyzdyje bendrojo kurso klausimai pažymėti B.

2009 m. rugsėjo 17 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu pakeisti ir keli biologijos brandos egzaminų programos punktai, susiję su egzamino struktūra (žr. Biologijos valstybinio brandos egzamino programos VI dalį).

2010 m. biologijos valstybinio brandos egzamino užduočių sprendimai ir atsakymai bus rašomi A3 formato sprendimų ir atsakymų lape. Kad Jums būtų patogiau, 2010 metų biologijos valstybinio brandos egzamino užduoties pavyzdžio sprendimų ir atsakymų lapą pateikiame dviem – A3 ir A4 – formatais. Atkreipiame dėmesį, kad sprendimų ir atsakymų lape po I dalies klausimais su pasirenkamaisiais atsakymais palikta vietos savo atsakymui (jei mokinys prieš tai suklydo) ištaisyti.

Nacionalinis egzaminų centras laukia atsiliepimų ar pastabų iš mokytojų apie naujai parengtą užduoties pavyzdį bei sprendimų ir atsakymų lapą el. paštu centras@nec.lt.

Iki 2009 m. gruodžio mėn. 1 d. Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje planuojama įdėti ir kitų dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, parengtus pagal naujos redakcijos egzaminų programas. Atsiprašome, kad šiuose užduočių pavyzdžiuose nerasite rečiau vartojamų dalykinių terminų vertimų į rusų ir lenkų kalbas. Vertimus pateiksime 2010 m. brandos egzaminų sesijos užduotyse, kaip jau įprasta.

 
 
 
2009-10-16 14:54:42
 

Primename, kad 2010 m. įvedamas technologijų mokyklinis brandos egzaminas, t. y. procesas, kurio metu mokinys rengia egzamino baigiamojo darbo aprašą, sukuria ir pagamina produktą ir jį pristato.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-1774 patvirtinta technologijų mokyklinio brandos egzamino programa numato, kad technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamąjį darbą, mokiniai atlieka einamųjų metų kovo–gegužės mėn. laikotarpiu.
 

 
 
 
2009-10-08 12:27:14
 

Nacionalinis egzaminų centras 2009 m. birželio mėnesį paskelbė svarstyti 2010 m. brandos egzaminų  tvarkaraščio projektą.

Egzaminų tvarkaraštis rengtas atsižvelgiant Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių plano nuostatas, 2009 – 2011 m. bendruosius ugdymo planus, kuriuose nurodyta, kad 6-9,11 klasėms ugdymo procesas baigiamas birželio 11d., o 1-4, 10, 12 klasėms – gegužės 28 d.

Atsižvelgdamas į įvairias dėl 2010 metų tvarkaraščio projekto pareikštas nuomones, pastabas ir pasiūlymus, Nacionalinis egzaminų centras koregavo skelbtąjį ir parengė 2 tvarkaraščių  projektus. Siūlome susipažinti.

Atkreipiame dėmesį, kad 2010 m. nebus organizuojami mokykliniai brandos  egzaminai (išskyrus lietuvių kalbos) tų dalykų, kurie turi valstybinių brandos egzaminų atitikmenis.  Kaip ir 2009 m., daugiausia 2010 m. mokiniai galės laikyti 6, o mažiausia 2 brandos egzaminus (lietuvių kalba - privalomas ir dar vienas pasirenkamas). 2010 m. pakartotinė brandos egzaminų sesija planuojama tiems kandidatams, kurie dėl rimtų priežasčių negalės dalyvauti pagrindinės sesijos brandos egzaminuose, eksternams, namuose mokytiems ir įkalinimo įstaigoje registruotiems (valstybiniai). 2010 m. ir išlaikyto, ir neišlaikyto egzamino perlaikyti nebus galima, išskyrus lietuvių kalbą.

Projektas 1 | Projektas 2

 
 
 
2009-10-05 11:40:21
 

Gerbiami Kolegos,

sveikindami Jus Tarptautinės mokytojų dienos proga, linkime kūrybinio džiaugsmo, sėkmės mokant ir mokantis, vaikštant ir kitus vedžiojant pažinimo keliais.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai