Naujienos 
 
 
 
2009-12-11 15:01:37
 

Informuojame, kad Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje paskelbtos istorijos ir užsienio kalbos (vokiečių) 2010 m. pavyzdinių  VBE užduočių vertinimo instrukcijos. Kitų pavyzdinių užduočių vertinimo instrukcijas ketiname paskelbti iki gruodžio 18 d.

 
 
 
2009-12-08 16:08:36
 

Šis kursas kuria sąlygas 11–12 klasių mokytojams ir brandos egzamino vertintojams tobulinti metodines kompetencijas praktiškai vertinant mokinių rašymo darbus Moodle aplinkoje.

Kviečiami visi 11–12 klasių anglų kalbos mokytojai. Kurso metu įgytas kompetencijas mokytojai galės taikyti nuolat vertindami savo mokinių rašymo darbus arba dalyvaudami vertinant brandos egzamino šalies mokinių darbus.

Kviečiami ir brandos egzamino darbų vertintojai, jau vertinę brandos egzamino darbus. Jų turima vertinimo patirtis padės kitiems nuotolinio kurso dalyviams greičiau įgyti vertintojo kompetenciją.

 
Placiau
 
 
2009-12-03 13:14:23
 

Informuojame, kad Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje, šalia pavyzdinių 2010 m. valstybinių brandos egzaminų užduočių, skelbiame ekspertų siūlomas, preliminarias egzaminų išlaikymo ribas. Atkreipiame dėmesį, kad šios išlaikymo ribos gali būti taikomos tik skelbiamoms pavyzdinėms egzaminų užduotims.

 
 
 
2009-12-01 16:09:45
 

Informuojame, kad Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje paskelbtos visos pavyzdinės 2010 m. valstybinių brandos egzaminų užduotys tų mokomųjų dalykų, kurių egzaminų programos buvo 2009 m. rugsėjo mėnesį redaguotos.

 
 
 
2009-12-01 16:03:21
 

Nacionalinis egzaminų centras, vykdydamas ES SF projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ įgyvendinamą pagal BPD priemonę 2.4. „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonės „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ 2010 m. sausio 18-21 d. ketina pilotuoti  BE ir kovo mėn. – PUPP mokomųjų dalykų bandomąsias užduotis.

              Kviečiame norinčias dalyvauti gimnazijas, suaugusiųjų mokymo centrus, vidurines, profesines ir  pagrindines mokyklas iki 2009 m. gruodžio 15 d. registruotis  NEC duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Apie BE užduotis  pilotuoti  atrinktas mokyklas informuosime iki 2009 m. gruodžio 23 d., o apie PUPP užduotis  pilotuoti atrinktas – iki 2010 m. sausio mėn. pabaigos. Visų tipų mokyklos  gali dalyvauti pilotuojant ir BE, ir PUPP užduotis.
 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai