Naujienos 
 
 
 
2010-01-19 07:48:48
 


Vykdydamas pasirengimo valstybinių brandos egzaminų sesijai darbus, nuo 2010 metų sausio 19 dienos Nacionalinis egzaminų centras organizuoja valstybinių brandos egzaminų užduočių, parengtų pagal naujos redakcijos egzaminų programas, išbandymą. Atrinktose mokyklose bus išbandomos matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir geografijos valstybinių brandos egzaminų užduotys. Planuojama, kad išbandytos užduotys iki vasario 20 dienos bus pataisytos atsižvelgiant į gautus statistinius duomenis ir ekspertų rekomendacijas.

 
Placiau
 
 
2010-01-18 09:54:25
 

Nacionalinis egzaminų centras gauna nemažai klausimų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 27.2 punkto. Šiame punkte rašoma, kad mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos direktoriaus įsakymu, jeigu "iki kovo 5 d. mokyklos direktoriui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo pasirinkto užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija." Taigi nuo 2010 m. mokinys gali būti atleistas nuo valstybinio užsienio kalbos (pvz., anglų) egzamino, jei bus išlaikęs tarptautinį (pvz., IELTS) egzaminą ir pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad tarptautinio egzamino įvertinimas nebus konvertuojamas į valstybinio brandos egzamino balus, nes šių egzaminų vertinimo sistemos nesuderinamos, tačiau išlaikiusiems tarptautinį egzaminą mokiniams užsienio kalbos įskaita bus įvertinta 10 balų.  Manome, kad laikyti tarptautinį ir nelaikyti valstybinio brandos egzamino yra patogu tiems mokiniams, kurie ketina studijuoti ne Lietuvoje. Tačiau mokiniai, ketinantys studijuoti aukštosiose Lietuvos mokyklose, prieš priimdami sprendimą, ar pasinaudoti Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 27.2 punkto galimybėmis, turėtų atidžiai išnagrinėti priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimus atitinkamoms specialybėms studijuoti ir atitinkamai pasirinkti reikiamą  valstybinių egzaminų skaičių, nes mokiniams, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose, reikės išlaikyti ne mažiau kaip tris egzaminus. Ši taisyklė nebus taikoma tik menų studijas pasirinkusiesiems. Iš viso abiturientas šiais metais galės laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus.

Primename, kad iki kovo 5 d. abiturientai turi apsispręsti, kiek ir kuriuos brandos egzaminus laikys. Balandžio pradžioje savivaldybėse bus paskelbtos mokyklos, kuriose vyks  atskirų dalykų  egzaminai.
 

 
Placiau
 
 
2010-01-05 15:11:18
 

 

 Mūsų svetainėje jau galite rasti šiuos Tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų tyrimo TIMSS 2007 užduočių pavyzdžių leidinius:


„4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai“

„4 klasės matematikos uždavinių pavyzdžiai“

„8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai“

„8 klasės matematikos uždavinių pavyzdžiai“


 

 Daugiau informacinių TIMSS tyrimo leidinių rasite čia.

 
 
 
2009-12-23 14:30:02
 

Skelbiame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. ISAK-2775 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, Kalbų įskaitų nuostatų, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo nuostatų ir Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 
 
 
2009-12-21 10:30:48
 

Skelbiame Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymu patvirtintą 2010 m. valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų tvarkaraštį. Pagal patvirtintą tvarkaraštį artimiausi egzaminai bazinėse mokyklose bus vykdomi 2010 m. sausio mėn. 21, 22 dienomis.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai