Naujienos 
 
 
 
2010-03-01 14:23:26
 

Skyrelyje „Brandos egzaminai“ skelbiame matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų bandomąsias užduotis, parengtas pagal redaguotas valstybinių brandos egzaminų programas, užduočių vertinimo instrukcijas ir egzaminų išlaikymo ribas.

 
Placiau
 
 
2010-02-25 17:33:06
 

Nacionalinis egzaminų centras ir Švietimo ir mokslo ministerija gauna nemažai klausimų ir pasiūlymų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 27.2 punkto. Šiame punkte rašoma, kad mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos direktoriaus įsakymu, jeigu „iki kovo 5 d. mokyklos direktoriui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo pasirinkto užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.“
 

 
Placiau
 
 
2010-02-25 11:21:07
 

Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje skelbiame NEC direktoriaus įsakymu patvirtintas 2010 m. muzikologijos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties muzikos istorijos žinių tikrinimo žodžiu potemes.

 
 
 
2010-02-22 16:48:46
 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2010 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 230 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų (vertinimo) pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų (vertinimo) pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams tvarkos aprašą, reglamentuojantį pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų vykdymo, užduoties formos ir vertinimo instrukcijų pritaikymą specialiųjų poreikių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, atsižvelgus į jų sveikatos sutrikimus ir galimybes.

 
Placiau
 
 
2010-02-20 14:02:42
 

Atkreipiame dėmesį, kad 2010 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-224 yra pakeisti keli Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų punktai.
Pagal šį įsakymą mokiniai tarptautinio užsienio kalbos egzamino išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino mokyklos direktoriui turi pateikti iki brandos egzaminų pagrindinės sesijos pradžios. Mokinys nuo valstybinio brandos egzamino atleidžiamas tada, kai tarptautinio egzamino įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio (žr. lentelę Tarptautinių anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų egzaminų sąrašas).
 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai