Naujienos 
 
 
 
2010-05-26 16:04:08
 

 Artėjant brandos egzaminų sesijai, Švietimo ir mokslo ministerija ir Nacionalinis egzaminų centras gauna nemažai paklausimų iš mokinių, jų tėvų ir mokytojų dėl valstybinių brandos egzaminų, parengtų pagal redaguotas programas. Kaip ir pavyzdinėse bei bandomosiose užduotyse, valstybinių brandos egzaminų užduotyse aiškumo dėlei bendrojo kurso programos klausimai bus pažymėti „B“ (pagal dalyko programą jų užduotyje bus 30-50 proc.). Bene dažniausiai klausiama: ar mokiniams, kurie mokėsi pagal bendrojo kurso programą reikia spręsti išplėstinio kurso užduotis? Ar mokiniams, kurie mokėsi pagal išplėstinio kurso reikia atsakinėti į klausimus, pažymėtus, jog jie iš bendrojo kurso?

 
Placiau
 
 
2010-05-25 12:50:26
 

Baigėsi nuo 2010 m. kovo 8 dienos daugiau kaip du mėnesius vykdytas technologijų mokyklinis brandos egzaminas. Egzaminą pasirinko laikyti daugiau kaip 4000 kandidatų. Technologijų brandos egzaminą galėjo rinktis mokiniai, kurie mokosi pagal pasirinktą bendrojo lavinimo mokyklos technologijų programą arba profesinio mokymo programą. Technologijų mokyklinis brandos egzaminas 2010 metais vykdomas pirmą kartą.  Egzamino tikslas – patikrinti ir įvertinti mokinio pasiekimus, orientuotus į technologijų srities kompetenciją.  Gegužės 25-28 dienomis į duomenų perdavimo sistemą KELTAS bus įvedami laikiusiųjų surinkti taškai, kurių pagrindu bus parengti rezultatų protokolai. Juos mokyklos galės išspausdinti gegužės 28 dieną.

 

 
Placiau
 
 
2010-05-24 12:21:30
 

Gegužės 24 dieną prasidėjo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP). Šiandien tikrinami lietuvių kalbos (gimtosios) (raštu) ir lietuvių kalbos (valstybinės) (raštu) dešimtokų pasiekimai. Lietuvių kalbos patikrinimai (žodžiu) vyks birželio 1, 2 dienomis.

Iš viso bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 46 800 dešimtokų, iš jų 36 524 dalyvauja PUPP. Lietuvių kalbos (gimtosios) (raštu) patikrinime dalyvauja 32 255, o lietuvių kalbos (valstybinės) (raštu) - 2930 mokiniai. Du patikrinimus pasirinko 29 920, iš jų matematiką ir gimtąją kalbą  - 29 880 dešimtokų.

Daugiau informacijos ir tvarkaraštį galite rasti www.egzaminai.lt 

 
Placiau
 
 
2010-05-21 12:14:04
 

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) baigia brandos egzaminų parengiamuosius darbus – būsimieji vertintojai tobulinosi specialiuose kursuose, prie pabaigos artėja egzaminams reikalingos medžiagos spausdinimas. Apie atskirus pasirengimo etapus, užduočių slaptumą garantuojančias priemones NEC vadovas Saulius Zybartas supažindino švietimo ir mokslo ministrą Gintarą Steponavičių, už bendrąjį ugdymą atsakingus ministerijos padalinių vadovus. 

 
Placiau
 
 
2010-05-11 09:00:29
 

Nacionalinis egzaminų centras, vykdydamas ES SF projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“, įgyvendinamą pagal VP1 „Žmogiškųjų išteklių plėtros“ veiksmų programos prioriteto VP1-2 „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“, 2010 m. gegužės 13-21 dienomis organizuoja 12 mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų naujų vertintojų seminarus, kurių tikslas supažindinti naujus vertintojus su dalyko vertinimo standartizavimu ir mokyti  praktiškai taikyti dalyko brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo metodiką. Išsamesnę informaciją apie seminarus galite sužinoti Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS arba telefonu (8 5) 2 74 02 82.

 

 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai