Naujienos 
 
 
 
2011-11-11 12:21:36
 
 

Skelbiama 2012 metų matematikos valstybinio brandos egzamino pavyzdinė užduotis, taip pat atsakymų lapas ir vertinimo instrukcija, parengti atsižvelgus į 2010 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-1123 patvirtintus Matematikos brandos egzaminų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-496 „Dėl brandos egzaminų programų“ (Žin., 2003, Nr. 40-1870; 2009, Nr. 114-4871; 2010, Nr. 85-4474), pakeitimus.

 

2012 metų matematikos valstybinio brandos egzamino užduoties atsakymus mokiniai turės pateikti atsakymų lape.

 

Siūlome susipažinti su pasikeitusia matematikos valstybinio brandos egzamino užduoties ir atsakymų lapo struktūra.
 
Placiau
 
 
2011-10-25 09:37:16
 

 

2012 metais pirmą kartą bus organizuojamas ir vykdomas geografijos valstybinis brandos egzaminas.
2010 metų sausio 19 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-81 buvo patvirtinta Geografijos valstybinio brandos egzamino programa. Pagal joje apibrėžtus geografijos mokymosi tikslus ir uždavinius, egzamino metu tikrinamus mokinių gebėjimus ir egzamino struktūrą bei tematiką bus kuriama 2012 metų geografijos valstybinio brandos egzamino užduotis.
Pristatome pavyzdinę 2012 metų geografijos valstybinio brandos egzamino užduotį, jos vertinimo instrukciją ir atsakymų lapą, kuriame mokiniai turės pateikti atsakymus į užduotyje suformuluotus klausimus.
Kaip buvusio geografijos mokyklinio, taip ir būsimo valstybinio brandos egzamino užduoties struktūra lieka ta pati: I dalyje yra klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, II dalyje pateikiami atviro tipo klausimai, į kuriuos reikia atsakyti remiantis įvairiais geografiniais šaltiniais, statistine informacija, žemėlapiais.

Siūlome susipažinti su geografijos valstybinio brandos egzamino pavyzdine užduotimi ir ją išbandyti.

 
Placiau
 
 
2011-10-20 12:54:45
 

Nacionalinis egzaminų centras vykdydamas projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ parengė metodinę medžiagą skirtą užduočių rengėjams. Ją sudaro dvi dalys:
-    teorinė metodinė medžiaga, kurioje pateikiamas įvadas į testų teoriją, klausimų ir užduočių sudarymo principai, analizuojami statistiniai parametrai ir jų nauda sudarant testus, apibūdinamos teorinės prielaidos geroms užduotims kurti, gairės skirtingų tipų klausimų/užduočių kūrimui iliustruojamos gausiais įvairių mokomųjų dalykų pavyzdžiais. Leidinyje taip pat yra egzaminų ir testavimo terminų aiškinamasis žodynas.
-    praktinė metodinė medžiaga. Ši leidinio dalis yra praktinė ir skirta dvylikos mokomųjų dalykų testavimo specialistams rengti ir mokytojams, ugdymo procese rengiantiems įvairias mokinių pasiekimų patikrinimų užduotis. Praktinėje metodinėje medžiagoje pavyzdžių pagalba aiškinamos pagrindinės statistinės sąvokos ir statistinių duomenų reikšmė užduoties kokybei, apibūdinti geros užduoties kriterijai iliustruojami ir užsienio šalių pavyzdžiais, pateikta mokomųjų dalykų tinkamai ir netinkamai sudarytų klausimų pavyzdžių, pakomentuotos netinkamai sudarytų  klausimų klaidos, aptartos vertinimo gairės, supažindinama su kiekvieno mokomojo dalyko užduočių rengimo proceso specifika.
Tikimės, kad šiuose leidiniuose pateikta teorinė ir praktinė medžiaga padės testavimo kultūrai kilti ir bus naudinga mokytojams, ugdymo procese rengiantiems užduotis mokinių įgytoms žinioms ir gebėjimams  vertinti.
 

 
Placiau
 
 
2011-10-03 15:13:26
 

Nacionalinis egzaminų centras kaip kasmet parengė ir skelbia 2011 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatų statistines analizes.

 

 

 
 
 
2011-09-20 09:18:57
 

Informuojame, kad  Nacionalinis egzaminų centras parengė ir  paskelbė svarstyti 2012-ųjų metų brandos egzaminų,   įskaitų tvarkaraščių projektų 2 variantus ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio projektą.


 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai