Naujienos 
 
 
 
2012-05-02 17:29:40
 

Gegužės 5 dieną abiturientams užsienio kalbos (prancūzų) valstybiniu brandos egzaminu prasideda 2012-ųjų metų brandos egzaminų pagrindinė sesija. Šis egzaminas bus vykdomas 5-iuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Egzaminą laikyti rinkosi 76 kandidatai.


Informuojame, kad prieš kiekvieną dalyko brandos egzaminą Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje ir duomenų perdavimo sistemoje KELTAS bus skelbiami dalyko brandos egzamino vykdymo reikalavimai. Juos konkretaus dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai. Siūlome su
užsienio kalbos (prancūzų) valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais, parengtais pagal 2012 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą ir užsienio kalbos (prancūzų) užduoties sąsiuvinio viršelyje esamus nurodymus, susipažinti iš anksto. 

 
Placiau
 
 
2012-04-23 17:06:31
 

 

Informuojame, kad 2012 m. balandžio 18 d. Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) direktoriaus įsakymais yra patvirtintos dalykų valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) kandidatų darbų vertinimo komisijos. Vertinimo komisijų sąrašai yra skelbiami Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Nacionalinis egzaminų centras yra sukūręs elektroninę mokymosi aplinką, skirtą dalykų VBE kandidatų darbų vertintojų mokymams. Kviečiame NEC direktoriaus įsakymu patvirtintus dalykų VBE kandidatų darbų vertintojus jau dabar išbandyti šią aplinką, kurios naudojimo instrukciją rasite duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

 

 
Placiau
 
 
2012-04-10 16:07:00
 

Skelbiamos 2012 metų gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų), lietuvių kalbos (valstybinės) ir užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos užduotys.

 
Placiau
 
 
2012-03-15 14:10:57
 

Pagal 2011-ųjų metų gruodžio 30 dienos  švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2559 patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalo išlaikyti du brandos egzaminus: vienas iš jų privalomas lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės), kitą egzaminą mokinys turėjo galimybę laisvai pasirinktivalstybinių matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, geografijos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių,) arba mokyklinių gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), dailės, muzikos, muzikologijos ir technologijų egzaminų. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip penkis  egzaminus, o iš viso laikyti ne daugiau kaip šešis.

 
Placiau
 
 
2012-02-28 18:23:51
 

Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu patvirtintos 2012 metų muzikologijos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties muzikos istorijos žinių tikrinimo žodžiu potemės.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai