Naujienos 
 
 
 
2013-01-18 11:48:09
 

Vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintos lietuvių kalbos (gimtosios), gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo potemės.

Primename, kad lietuvių kalbos (gimtosios) ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu pasiekimų patikrinimas vyks vasario 11–balandžio 26 dienomis ugdymo proceso metu.

Mokiniai ir buvę mokiniai renkasi kalbėjimo potemę iš Nacionalinio egzaminų centro skelbiamų arba suformuluoja patys, padedami mokytojo, po to kaupia reikalingą medžiagą iš įvairių šaltinių ir rengiasi viešajam kalbėjimui. Mokytojas su mokiniu ar buvusiu mokiniu numato viešojo kalbėjimo atsiskaitymo laiką per dalyko pamokas arba kitu metu (konferencijoje, minėjime ar kitame renginyje). Mokinys ar buvęs mokinys, pasitaręs su mokytoju, gali rinktis atsiskaitymo formą – pranešimą, prezentaciją.

 
 
Placiau
 
 
2013-01-17 14:27:42
 

Informuojame, kad sausio 17 – vasario 19 dienomis vyks VBE kandidatų darbų vertintojų registracija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Sudarinėjant 2013 metų VBE kandidatų darbų vertinimo komisijas, reikės  informacijos, kurie mokyklos mokytojai sutinka dirbti VBE kandidatų darbų vertintojais 2013 metais.

Prašome būsimus vertintojus suderinus su savo mokyklos vadovu registruotis per asmenį, mokykloje atsakingą už duomenų perdavimo sistemą KELTAS.

Šiais metais kviečiame registruotis ir naujus biologijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, matematikos, chemijos VBE kandidatų darbų vertintojus. Jiems kovo mėnesį planuojame vienos dienos 8 akademinių valandų mokymus Vilniuje. Detalesnė informacija nuolat bus teikiama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Primename, kad dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu turi būti patvirtintos iki balandžio 30 dienos. Pasibaigus registracijai į vertinimo komisijas atrinkti vertintojai apie tai ir visą reikiamą informaciją gaus duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. 

 
 
 
2013-01-10 12:01:56
 

2013 metais pirmą kartą bus vykdomas bendras visiems laikantiesiems lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis ir valstybinis brandos egzaminas. Valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimas, kaip ir kitų valstybinių brandos egzaminų, vyks centralizuotai. Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino, pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.
 

 
Placiau
 
 
2013-01-07 10:27:10
 

Informuojame, kad dėl remonto darbų laikinai neveiks telefonų numeriai (8 5) 275 08 48 ir (8 5) 274 02 84. Prašome skambinti bendruoju telefono numeriu (8 5) 275 61 80.

 
Placiau
 
 
2013-01-04 16:56:56
 

Kviečiame mokytojus išmokti tinkamai parengti užduotis mokinių pasiekimams įvertinti. Projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“pradedami mokymai testų užduočių rengėjams.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai