Naujienos 
 
 
 
2013-05-29 16:32:18
 

2013 metų birželio 3 dieną vyks privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Šiemet pirmą kartą vyks vienodi visiems abiturientams, nepriklausomai nuo jų mokymosi kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis ir valstybinis brandos egzaminai.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą registravosi laikyti 23 465 kandidatai. Egzaminas bus vykdomas 213-oje Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtų centrų. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros registravosi laikyti 15 124 kandidatai.

Tiek valstybiniame, tiek mokykliniame brandos egzamine kandidatai turės atlikti vieną užduotį – parašyti rašinį. Brandos egzaminui bus pateiktos dvi samprotavimo rašinio ir dvi literatūrinio rašinio užduotys. Taigi bus galima rinktis 1 iš 4 užduočių. Taip pat abiejų tipų (VBE ir MBE) egzaminuose prie kiekvienos temos bus pateikti septyni privalomi lietuvių autoriai: valstybiniame brandos egzamine – iš Bendrosios programos išplėstinio kurso, mokykliniame – iš Bendrosios programos bendrojo kurso.

Valstybinio brandos egzamino samprotavimo rašinyje kandidatas pasirinktą temą turės analizuoti susiedamas su pasirinkto vieno iš nurodytų autorių kūryba ir literatūriniais (kultūriniais) kontekstais; be to, galima remtis ir asmenine (kultūrine, visuomenine, emocine) patirtimi.

Valstybinio brandos egzamino literatūriniame rašinyje pasirinktą temą reikalaujama atskleisti analizuojant kūrinius ir jų kontekstus. Privalu rašyti apie dviejų autorių kūrybą: vieną autorių pasirinkti iš nurodytų, kitą programinį autorių pasirinkti savo nuožiūra.

Mokyklinio brandos egzamino samprotavimo rašinyje reikės atskleisti temą remiantis 1 autoriumi iš 7, nurodytų prie temos, ir kontekstu. Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą analizuojant 1 autoriaus kūrybą. Autorių reikia pasirinkti iš 7, nurodytų prie temos. Kitą autorių, jei jo reikia, kandidatas renkasi savo nuožiūra. Prie kiekvienos rašinio temos bus pateikta po 3 klausimus, kurie kandidatui padės rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Per valstybinį ir mokyklinį brandos egzaminą kandidatams leidžiama naudotis norminiais lietuvių kalbos žodynais ir dvikalbiais žodynais.

Egzamino metu bus pateikiama ne mažiau kaip vienas dabartinės lietuvių kalbos žodynas grupės keturiolikai kandidatų ir ne mažiau kaip vienas dvikalbis žodynas mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba trims grupės kandidatams.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzamino vertinimo instrukcijos yra patvirtintos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu ir paskelbtos NEC interneto svetainėje. Kad išlaikytų valstybinį brandos egzaminą, kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip 30 proc. galimų surinkti taškų. Mokyklinio brandos egzamino įvertinimas – balas – parašomas pagal taškų ir balų atitikties lentelę, kurią įsakymu tvirtins Nacionalinio egzaminų centro direktorius po 9 darbo dienų, skirtų kandidatų rašinių vertinimui.

Taip pat šiais metais pirmą kartą bus vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinis brandos egzaminas.

Siūlome susipažinti su lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzaminų vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.
 
Placiau
 
 
2013-05-22 16:24:30
 

2013 metų pirmasis valstybinis brandos egzaminas – užsienio kalbos (anglų) – vyks gegužės 25 dieną. Egzaminą laikyti rinkosi 16 998 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 153-uose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Siūlome susipažinti su užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai. 

 
Placiau
 
 
2013-05-15 16:02:04
 

2013 m. gegužės 18 dieną 273 kandidatai laikys muzikologijos mokyklinio brandos egzamino pirmąją dalį. Joje bus pateikta kūrybinė užduotis, susidedanti iš trijų dalių – dainavimo, skambinimo fortepijonu (harmonijos užduočių atlikimo fortepijonu) ir pasakojimo (muzikos istorijos žinių pateikimo žodžiu).

Kiekvienas kandidatas, pagal išsitraukto bilieto numerį gaus užduotį, kurios atlikimui ruošis 40 minučių. Kandidatas atliks užduotis apie 25 min. ir iki 5 min. bus skirta atsakyti į klausimus, susijusius su kandidato atliktomis užduotimis.

II muzikologijos mokyklinio brandos egzamino dalis vyks birželio 6 dieną.

Egzaminas bus išlaikytas tik tada, kai išlaikytos abi jo dalys, t. y. už kūrybinę užduotį ir dalį raštu kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip po 35 proc. galimų taškų.

 
Placiau
 
 
2013-05-06 09:36:00
 

Pradedami skelbti standartizuoti testai 4 ir 8 klasių mokiniams: 4 klasei – skaitymas, rašymas, matematika, 8 klasei – skaitymas, rašymas, matematika, istorija. Šiuos testus gali naudoti ir rusų bei lenkų mokomąja kalba mokyklos. Gegužės 6 d. paskelbtas 4 klasės matematikos testas. Standartizuoti testai, jų skelbimo internete grafikas bei kita informacija skelbiami adresu: http://www.nec.lt/342/ .

 
 
 
2013-05-02 16:52:05
 

2013 m. gegužės mėnesį bus paskelbti standartizuoti testai 4 ir 8 klasių mokiniams, besimokantiems bendrojo ugdymo mokyklose rusų ir lenkų mokomąja kalba. Standartizuoti testai bus paskelbti adresu: http://www.nec.lt/342/.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai