Naujienos 
 
 
 
2013-06-17 12:12:37
 

2013 metų pagrindinę valstybinių brandos egzaminų sesiją užbaigs informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas, kuris vyks birželio 19 dieną. Egzaminą laikyti rinkosi 2631 kandidatas. Šis egzaminas bus vykdomas 101-ame Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtame centre.

Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas bus pirmasis, kuris bus vykdomas elektroninėje egzamino užduoties atlikimo sistemoje. Su elektronine egzamino sistema mokyklos buvo supažindintos vykdant bandomąjį informacinių technologijų brandos egzaminą.

Rengiantis vykdyti šį egzaminą, reikia vadovautis Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-195 (2013 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. (1.3)-V-19 redakcija) patvirtinta Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija.

Egzamino užduotis parengta pagal 2011 metų liepos 1 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų V-1197 patvirtintą egzamino programą. Joje nurodyta, kad informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino užduotis susideda iš keturių dalių: I. Saugos ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas; II. Tekstinio dokumento maketavimas; III. Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle; IV. Programavimo praktinės užduotys. Egzaminas bus vykdomas be pertraukos.

Detali informacija apie prisijungimą prie elektroninės egzamino užduoties atlikimo sistemos yra skelbiama, ir esant poreikiui, bus atnaujinama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Siūlome susipažinti su informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
Placiau
 
 
2013-06-17 12:10:41
 

2013 metų birželio 18 dieną vyks užsienio kalbos (vokiečių) valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 256 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 10-tyje Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtų centrų.

Siūlome susipažinti su užsienio kalbos (vokiečių) valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai. 

 
Placiau
 
 
2013-06-14 16:20:24
 

Mokykloms jau paskelbti technologijų, menų ir lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinių brandos egzaminų rezultatai. Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 15125 kandidatai, egzamine dalyvavo 13 035. Šį egzaminą išlaikė apie 96,3 proc. visų egzamine dalyvavusių kandidatų.

 
Placiau
 
 
2013-06-14 16:16:54
 

Vadovaudamasi Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1770, 16.5 punktu, Nacionalinio egzaminų centro direktorė patvirtino 2013 metų pakartotinio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštį.

 
Placiau
 
 
2013-06-14 13:33:48
 

2013 metų birželio 17 d. vyks fizikos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 3 112 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 53-uose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Egzamino užduotis parengta pagal 2011 metų liepos 1 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų V-1197 patvirtintą egzamino programą.

Siūlome susipažinti su fizikos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai. 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai