Naujienos 
 
 
 
2013-06-05 14:35:16
 

2013 metų birželio 6 dieną vyks muzikologijos mokyklinio brandos egzamino II dalis. Joje gali dalyvauti tik tie kandidatai, kurie išlaikė egzamino I dalį, t.y. už kūrybinę užduotį surinko ne mažiau kaip 35 proc. galimų taškų. II egzamino dalyje kandidatai turės atlikti muzikinės klausos testą, muzikos istorijos ir muzikos teorijos testą, o po 45 min. pertraukos – muzikinio mąstymo testą.

Egzaminas bus išlaikytas tik tada, kai ir už dalį raštu kandidatas bus surinkęs ne mažiau kaip 35 proc. galimų taškų.

Birželio 7 d. vyks geografijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 4 772 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 65-uose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Siūlome susipažinti su geografijos valstybinio brandos egzamino ir muzikologijos II dalies mokyklinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai. 

 
Placiau
 
 
2013-06-04 16:13:13
 

Šiais metais ugdymo procese buvo vykdomi du mokykliniai brandos egzaminai – menų ir technologijų. Technologijų mokyklinis brandos egzaminas yra vienas populiariausių (jį pasirinko 9308 kandidatai) ir jis vyksta jau ketvirtus metus.  Egzamine dalyvavo 8246 kandidatai, iš jų egzaminą išlaikė daugiau kaip 99,4 procentai kandidatų. Aukščiausią egzamino įvertinimą – 10 balų – gavo 24 procentai egzaminą išlaikiusių kandidatų.

Menų mokyklinis brandos egzaminas šiemet buvo vykdomas pirmą kartą. Jį pasirinko 3008 kandidatai. Šis egzaminas pakeitė iki šiol vykdytus dailės ir muzikos mokyklinius brandos egzaminus. Kandidatams, pasirinkusiems laikyti menų MBE buvo sudarytos galimybės atskleisti savo kompetencijas ne tik dailės ir muzikos, bet ir filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų, šokio, teatro dalykuose.

Menų brandos egzamine viena svarbiausių vertinimo dalių buvo kūrybinis procesas. Kūrybinio proceso metu buvo vertinama kaip kandidatas geba numatyti ir įgyvendinti kūrybinį sumanymą, kaip ieško geriausių idėjos atskleidimo būdų, kaip planuoja repeticijų, mokymosi, laiką, kaip geba pasitelkti profesionaliojo meno patirtį savo raiškos tobulinimui ir kita. Be to, egzamine mokiniams reikėjo sukurti savo autentišką kūrinį arba savaip interpretuoti kitų autorių kūrinius, parengti kūrybinio darbo aprašą (kontekstinę analizę) ir pristatyti rezultatus vertinimo komisijai.

Egzamine dalyvavo 2538 kandidatai, iš kurių 99,3 procentai egzaminą išlaikė. Aukščiausią egzamino įvertinimą – 10 balų – gavo 49,9 procentai egzaminą išlaikiusių kandidatų.

Pasibaigus menų ir technologijų mokykliniams brandos egzaminams birželio mėnesį bus organizuojami šių egzaminų patirties apibendrinimo renginiai.

 
Placiau
 
 
2013-06-04 09:42:54
 

Birželio 5 dieną vyks matematikos valstybinis brandos egzaminas. Jį pasirinko laikyti 15 973 kandidatai, kuriems egzaminas bus vykdomas 159-iuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. 

Siūlome susipažinti su matematikos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais, kuriuos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
Placiau
 
 
2013-06-03 16:17:11
 

Birželio 4 dieną vyks užsienio kalbos (prancūzų) valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 55 kandidatai, kuriems egzaminas vyks 5-iuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. 

Siūlome su užsienio kalbos (prancūzų) valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais, parengtais pagal 2013 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, susipažinti iš anksto. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
Placiau
 
 
2013-05-29 16:32:18
 

2013 metų birželio 3 dieną vyks privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Šiemet pirmą kartą vyks vienodi visiems abiturientams, nepriklausomai nuo jų mokymosi kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis ir valstybinis brandos egzaminai.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą registravosi laikyti 23 465 kandidatai. Egzaminas bus vykdomas 213-oje Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtų centrų. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros registravosi laikyti 15 124 kandidatai.

Tiek valstybiniame, tiek mokykliniame brandos egzamine kandidatai turės atlikti vieną užduotį – parašyti rašinį. Brandos egzaminui bus pateiktos dvi samprotavimo rašinio ir dvi literatūrinio rašinio užduotys. Taigi bus galima rinktis 1 iš 4 užduočių. Taip pat abiejų tipų (VBE ir MBE) egzaminuose prie kiekvienos temos bus pateikti septyni privalomi lietuvių autoriai: valstybiniame brandos egzamine – iš Bendrosios programos išplėstinio kurso, mokykliniame – iš Bendrosios programos bendrojo kurso.

Valstybinio brandos egzamino samprotavimo rašinyje kandidatas pasirinktą temą turės analizuoti susiedamas su pasirinkto vieno iš nurodytų autorių kūryba ir literatūriniais (kultūriniais) kontekstais; be to, galima remtis ir asmenine (kultūrine, visuomenine, emocine) patirtimi.

Valstybinio brandos egzamino literatūriniame rašinyje pasirinktą temą reikalaujama atskleisti analizuojant kūrinius ir jų kontekstus. Privalu rašyti apie dviejų autorių kūrybą: vieną autorių pasirinkti iš nurodytų, kitą programinį autorių pasirinkti savo nuožiūra.

Mokyklinio brandos egzamino samprotavimo rašinyje reikės atskleisti temą remiantis 1 autoriumi iš 7, nurodytų prie temos, ir kontekstu. Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą analizuojant 1 autoriaus kūrybą. Autorių reikia pasirinkti iš 7, nurodytų prie temos. Kitą autorių, jei jo reikia, kandidatas renkasi savo nuožiūra. Prie kiekvienos rašinio temos bus pateikta po 3 klausimus, kurie kandidatui padės rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Per valstybinį ir mokyklinį brandos egzaminą kandidatams leidžiama naudotis norminiais lietuvių kalbos žodynais ir dvikalbiais žodynais.

Egzamino metu bus pateikiama ne mažiau kaip vienas dabartinės lietuvių kalbos žodynas grupės keturiolikai kandidatų ir ne mažiau kaip vienas dvikalbis žodynas mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba trims grupės kandidatams.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzamino vertinimo instrukcijos yra patvirtintos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu ir paskelbtos NEC interneto svetainėje. Kad išlaikytų valstybinį brandos egzaminą, kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip 30 proc. galimų surinkti taškų. Mokyklinio brandos egzamino įvertinimas – balas – parašomas pagal taškų ir balų atitikties lentelę, kurią įsakymu tvirtins Nacionalinio egzaminų centro direktorius po 9 darbo dienų, skirtų kandidatų rašinių vertinimui.

Taip pat šiais metais pirmą kartą bus vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinis brandos egzaminas.

Siūlome susipažinti su lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzaminų vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.
 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai