Naujienos 
 
 
 
2013-09-23 11:09:37
 

Informuojame, kad parengti ir paskelbti svarstyti 2014-ųjų metų brandos egzaminų tvarkaraščių projektų 3 variantai, įskaitų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio projektas.

 
Placiau
 
 
2013-09-13 10:59:40
 

2014 metais gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinis brandos egzaminas susidės iš trijų veiklos sričių – kalbėjimo, teksto suvokimo ir teksto kūrimo. Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių gimtųjų kalbų brandos egzaminų programoje, patvirtintoje švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1197, numatyta, kad egzaminą pasirinkusiajam visos trys dalys yra privalomos. Kalbėjimui pateikiamos temos, susijusios su kalbiniu ir literatūriniu, kultūriniu ugdymu. Kiekvienai temai pateikiamos potemės, kurios keičiasi kiekvienais metais.

Siūlome susipažinti su parengtomis gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino kalbėjimo dalies temų potemėmis.

 
Placiau
 
 
2013-09-13 10:16:01
 

Informacija

 
Placiau
 
 
2013-09-05 16:51:47
 

Nacionalinis egzaminų centras atliko 2013 metų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzamino dalykinę analizę. Atliekant šią analizę buvo atrinkta daugiau kaip 700 mokyklinio ir valstybinio brandos egzamino darbų iš mokyklų lietuvių ir tautinių mažumų mokomosiomis kalbomis. Analizėje aptariama, ar pagrįstai prie temos buvo pateikiami privalomi septyni autoriai, ar visų septynių autorių kūryboje pateikta VBE / MBE tema yra esminė, kiek ir kurie iš prie temos pateiktų autorių mokiniams padėjo atskleisti rašinio temą, kaip tai koreliuoja su turinio kriterijaus vertinimu. Taip pat pateikiama informacija, kaip pateiktus prie temos autorius rinkosi mokiniai iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba ir mokiniai iš mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba. Pagrindinė įžvalga, kurią teikia analizės rengėjai, yra tai, kad autorių gausa prie temos slopino mokinių kūrybinę mintį, mokiniai gaišo egzamino laiką, nes turėjo apmąstyti visų pateiktų autorių kūrybą, rengdamiesi rašyti pasirinkta tema.

Kitas svarbus analizės aspektas buvo brandos egzamino rašinio apimtis ir kaip ji koreliuoja su turinio atskleidimo, argumentavimo, raiškos ir raštingumo vertinimu. Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma tautinių mažumų mokomąja kalba mokyklų mokinių suteiktos galimybės per VBE rašyti 400, o per MBE 250 žodžių rašinį nepaisė ir rašė didesnės apimties rašinius. Iš rašinių analizės matyti, kad ties 400 žodžių riba dažnas mokinys temą tik pradeda plėtoti, todėl dauguma mokinių (nepriklausomai nuo mokomosios kalbos), parašiusių mažesnės apimties rašinius, gavo žemesnius turinio įvertinimus, nes neatskleidė temos, neįžvelgė jos problemos, tinkamai nepagrindė.  

Remiantis atlikta Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino dalykine analize yra teikiami siūlymai dėl egzamino programos keitimo ir planuojama koreguoti Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų vertinimo kriterijų aprašus.

2013 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino analizę rasite čia.

 
Placiau
 
 
2013-07-18 08:19:07
 

Šių metų liepos 5 dieną baigėsi kasmet vykstanti brandos egzaminų sesija. Nuo 2013 m. gegužės 18 d. iki birželio 19 d. vyko pagrindinės sesijos brandos egzaminai, o nuo birželio 20 d. iki liepos 5 d. vyko pakartotinė brandos egzaminų sesija. Liepos 17 d. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų apeliacinis komitetas patvirtino galutinius valstybinių brandos egzaminų rezultatus.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai