Naujienos 
 
 
 
2014-03-20 08:20:51
 

Skelbiamas standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje grafikas 2014 m.

 
Placiau
 
 
2014-03-18 13:42:59
 

Pagal 2013-ųjų metų gruodžio 5 dienos  švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-1195 patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalo išlaikyti du brandos egzaminus: vienas iš jų privalomas valstybinis ar mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros,  antrą egzaminą mokinys ar buvęs mokinys  turėjo galimybę laisvai pasirinktivalstybinių matematikos, istorijos, biologijos, geografijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių,) arba mokyklinių gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų egzaminų. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip šešis  egzaminus, o iš viso laikyti ne daugiau kaip septynis.

 
Placiau
 
 
2014-03-04 15:49:22
 

Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC), vykdydamas ES SF projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ ir bendradarbiaudamas su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, 2014 m. kovo 20 – balandžio 1 d. 10 Lietuvos miestų organizuoja lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (toliau – BE) kandidatų darbų vertintojų vienos dienos (8 ak. val.) seminarus.

 
Placiau
 
 
2014-03-04 15:33:54
 

2014 metų vasario 10–14 dienomis Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose vyko bandomieji brandos egzaminai. Mokiniai galėjo atlikti biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinio ir mokyklinio), užsienio kalbos (anglų) bandomąsias brandos egzaminų užduotis. Į bandomuosius egzaminus užsiregistravusių ir atrinktų mokyklų mokinių darbai buvo vertinami centralizuotai. Šių mokyklų mokinių bandomųjų brandos egzaminų rezultatai yra išsiųsti į mokyklų nurodytų atsakingų asmenų elektroninį paštą.

 
Placiau
 
 
2014-02-27 17:00:49
 

Skelbiame 2014 metų muzikologijos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties muzikos istorijos žinių tikrinimo žodžiu potemes.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai