Naujienos 
 
 
 
2014-04-11 15:00:33
 

Informuojame, kad 2014 m. balandžio 8 d. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymais yra patvirtintos dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijos. Vertinimo komisijų sąrašai yra skelbiami Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

 
Placiau
 
 
2014-04-10 10:06:28
 

Šiandien daugiau kaip 1700 mokinių iš šimto mokyklų dalyvauja bandomajame matematikos mokykliniame brandos egzamine. Matematikos užduotis mokiniai pirmą kartą atlieka elektroninėje sistemoje. 

Užduotys parengtos pagal matematikos brandos egzamino programos projektą (http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi/matemat/Matematikos_brandos_egzamino_programos_projektas_2013-06-13.pdf).

Bandomojo egzamino rezultatus dalyviai gaus per mokyklos atsakingąjį asmenį iki balandžio 18 dienos. Tie mokiniai, kurie mokykliniame brandos egzamine surinks daugiau kaip 60 procentų užduoties taškų, balandžio 28 dieną dalyvaus bandomajame matematikos valstybiniame brandos egzamine, kurio užduotis taip pat parengta pagal egzamino programos projektą. Bandomasis valstybinis brandos egzaminas vyks tradiciškai – mokiniai gaus užduoties sąsiuvinius.

Bandomasis matematikos brandos egzaminas organizuojamas dėl planuojamo egzamino užduočių formato ir struktūros keitimo nuo 2016 metų.

 
 
 
2014-04-08 17:00:14
 

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiama ,,Metodinė priemonė lietuvių kalbos mokytojams ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino darbų vertintojams“. Jos paskirtis dvejopa – padėti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertintojams aiškiau suvokti egzamino darbų turinio vertinimo kriterijus ir motyvuotai priskirti kandidatų darbus vertinimo instrukcijoje numatytiems pasiekimų lygiams, taip pat atskleisti lietuvių kalbos mokytojams išryškėjusius mokinių darbų privalumus bei trūkumus, kad ugdymo procese jie galėtų tikslingai stiprinti reikiamas mokinių kompetencijas. Metodinė priemonė parengta pagal ankstesnių metų kandidatų darbus, atrinktus taip, kad kuo akivaizdžiau iliustruotų kiekvieną kriterinio vertinimo pasiekimų lygį turinio kriterijaus požiūriu.

Pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų mokymų ciklui dešimtyje Lietuvos miestų, kuriuose iš viso dalyvavo 800 mokytojų, KELTE skelbiama seminaro mokymų medžiaga.

 
 
 
2014-03-26 10:57:45
 

Pagal atliktą 2013 metų menų mokyklinio brandos egzamino darbų kokybinę analizę yra parengtos rekomendacijos kiekvienai egzamino krypčiai – dailei, filmų kūrimui, fotografijai, grafiniam dizainui, muzikai, šokiui, teatrui. Jose pateikta informacija apie svarbiausius egzamino krypties pasirinkimo, vykdymo ir vertinimo etapus. Tinklalapio rubrikoje Brandos egzaminai → Aktualijos → Menų mokyklinis brandos egzaminas taip pat skelbiama apibendrinta informacija, kokie keliami reikalavimai egzamino kūrybinio darbo aprašo rengimui, pateikiamas kūrybinio darbo aprašo titulinio lapo, turinio ir literatūros sąrašo sudarymo pavyzdys. Mokyklos informuojamos apie menų mokyklinio brandos egzamino medžiagos saugojimo rekomendacijas.

 
 
 
2014-03-20 16:47:33
 

Kovo 20 – balandžio 1 dienomis vyksta seminarai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų darbų vertintojams dešimtyje Lietuvos miestų. Seminaro dalyviai supažindinami su informacija apie bandomojo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatus, analizuojama patikslinta 2014 metų brandos egzamino vertinimo instrukcija, aptariami rašinių turinio vertinimo probleminiai aspektai, pristatoma parengta stilistikos metodinė medžiaga.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai