Naujienos 
 
 
 
2014-06-18 07:00:01
 

2014 metų gegužės 24 dieną vyko užsienio kalbos (anglų) valstybinis brandos egzaminas. Jame mokiniai turėjo atlikti klausymo, skaitymo ir rašymo užduotis. Egzamine dalyvavo daugiau kaip 17 tūkstančių mokinių.
2014 metų egzamino rezultatų statistika rodo, kad egzaminą išlaikė 99,2 procentai egzaminą laikiusių kandidatų (2013 metais – 98,7 proc.). 100 balų įvertinimą gavo 2,15 procentų mokinių (2013 metais – 5,49 proc.). 2014 metų rezultatų duomenys rodo, kad mokiniai, kurie turėjo aukštesnius įvertinimus ugdymo procese, vidutiniškai rinko daugiau taškų ir atlikdami egzamino užduotį visose trijose egzamino dalyse (klausymo, skaitymo ir rašymo).
Egzamino vertinimas yra kriterinis – tai reiškia, kad mokinių rezultatai tarpusavyje nėra lyginami ir jie gauna įvertinimus balais pagal iš anksto apibrėžtus kriterinio vertinimo lygius. Kriterinis vertinimas pirmą kartą buvo pradėtas taikyti 2013 metų valstybiniuose brandos egzaminuose. Praeitų metų egzaminų rezultatų analizė patvirtino, kad kriterinis vertinimas leidžia objektyviau įvertinti mokinių pasiekimus.
Užsienio kalbos (anglų) VBE vertinimo kriterijai atitinka B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygių, pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, kriterijus. B1 kalbos mokėjimo lygis reiškia patenkinamą pasiekimų lygį. Vidurinio ugdymo pirmosios užsienio kalbos programa orientuota į B2 kalbos mokėjimo lygį. B2 kalbos mokėjimo lygio gebėjimai apima turinio ir kalbinės raiškos atžvilgiu sudėtingos autentiškos kalbos supratimą skaitymo ir klausymo užduotyse. Šio lygio gebėjimus demonstruojantis mokinys turi suprasti turinio ir kalbos atžvilgiu sudėtingų pranešimų, pasakojimų, samprotavimų pagrindinę informaciją; suprasti sudėtingesnio turinio skelbimus ir nurodymus, radijo dokumentinių laidų ištraukų garso įrašus. Detalūs kriterijai, pagal kuriuos rengiamos užduotys, pateikiami užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos reikalavimuose.
 

 
Placiau
 
 
2014-06-16 16:27:26
 

Birželio 18 dieną vyks paskutinis pagrindinės sesijos brandos egzaminas – geografijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 5 889 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 74-uose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Siūlome susipažinti su geografijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
 
 
2014-06-13 16:03:44
 

Birželio 17 dieną vyks muzikologijos mokyklinio brandos egzamino II dalis. Joje gali dalyvauti tik tie kandidatai, kurie išlaikė egzamino I dalį, t. y. už kūrybinę užduotį surinko ne mažiau kaip 35 proc. galimų taškų. II egzamino dalyje kandidatai turės atlikti muzikinės klausos testą, muzikos istorijos ir muzikos teorijos testą, o po 45 min. pertraukos – muzikinio mąstymo testą.
Egzaminas bus išlaikytas tik tada, kai ir už dalį raštu kandidatas bus surinkęs ne mažiau kaip 35 proc. galimų užduoties taškų.
Siūlome susipažinti su muzikologijos II dalies mokyklinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
 
 
2014-06-13 13:44:41
 

Bendrojo ugdymo mokyklose šiandien skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai.

Šiais metais 15 222 kandidatai rinkosi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Lyginat su praėjusiais metais, mokyklinio egzamino pasirinkimų skaičius išaugo dviem procentais. Egzamine dalyvavo 13 205 kandidatai.

 
Placiau
 
 
2014-06-12 14:42:43
 

Birželio 16 d. vyks fizikos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 3 393 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 59-uose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Egzamino užduotis parengta pagal 2011 metų liepos 1 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų V-1197 patvirtintą egzamino programą.

Siūlome susipažinti su fizikos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai. 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai