Naujienos 
 
 
 
2014-07-10 15:13:31
 

Lietuvos matematikų draugijos konferencijoje sudaryta darbo grupė parengė išvadas dėl 2014 metų matematikos valstybinio brandos egzamino užduoties įvertinimo.

 
 
 
2014-07-10 08:21:04
 

Liepos 10 diena yra patvirtinta pakartotinės sesijos biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, matematikos, užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo data.

Mokiniai turi galimybę internetu pamatyti valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimo rezultatus. Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos galima adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir slaptažodžiu.

Apeliacijas dėl minėtų pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų mokiniai gali teikti savo mokyklos vadovui iki liepos 15 dienos.
 

 
 
 
2014-07-09 06:57:37
 

Liepos 9 diena yra geografijos ir fizikos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo data.

 
Placiau
 
 
2014-07-08 16:53:55
 

Kviečiame mokytojus pagilinti savo kompetenciją mokinių pasiekimų vertinimo srityje, dalyvaujant projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ organizuojamuose mokymuose.

 
Placiau
 
 
2014-07-04 14:37:55
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra apibrėžta apeliacijų dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų teikimo tvarka. Mokiniai apeliacijas gali pateikti savo mokyklos vadovui per tris darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.

Tai reiškia, kad apeliacijos dėl lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatų gali būti teikiamos iki liepos 7 dienos mokyklos darbo laiku.

Apeliacijos dėl matematikos, istorijos ir biologijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų gali būti teikiamos iki liepos 9 dienos.

Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo mokiniai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl jie nesutinka su gautu egzamino įvertinimu.

Apeliacijai pateiktus darbus vertina dalyko apeliacinė komisija, į kurią neskiriami apeliavusių kandidatų darbus vertinę asmenys. Apeliacinei komisijai pateikiami tik koduoti darbai.

Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos per 2–3 savaites po to, kai rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki liepos 18 dienos. Apeliantų įvertintų darbų rezultatai teikiami Valstybinių brandos egzaminų vertinimų apeliaciniam komitetui. Remdamasis šio komiteto sprendimu, Nacionalinis egzaminų centras rengia apeliacijų rezultatų protokolus ir skelbia rezultatus kandidatams per kandidatų brandos egzaminų rezultatų demonstravimo sistemą.
 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai