Naujienos 
 
 
 
2015-01-27 08:57:39
 

2015 metų visų keturių užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų užduotys yra rengiamos pagal vieną egzamino programą ir joje apibrėžtus reikalavimus (http://www.nec.lt/failai/3552_2013_UK_BE_programa-pataisyta1.pdf).

Visų keturių užsienio kalbų VBE užduotys bus vienodos struktūros. Užduotis sudarys trys dalys: klausymo, skaitymo ir rašymo užduotys. Už pirmąsias dvi užduotis yra skiriama po 30 taškų, rašymo užduotyje – 40 taškų. Užduotys yra rengiamos pagal vienodą techninę specifikaciją, kurioje apibrėžta kiek kiekvienoje egzamino užduoties dalyje bus atvirojo ir uždarojo tipo užduočių, kiek už kiekvieną užduotį galima bus gauti taškų, kokius mokinių gebėjimus tikrina konkreti užduotis.
 

 
Placiau
 
 
2015-01-26 15:42:50
 

Kaip ir kasmet, Nacionalinis egzaminų centras duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbs 2014 metų valstybinių brandos egzaminų pakartotinės sesijos užduotis, atsakymų lapus ir užduočių vertinimo instrukcijas. Šias užduotis galima naudoti rengiant bandomuosius egzaminus mokyklose. Užduotys KELTO sistemoje bus skelbiamos vasario 2 dieną. 2015 metų kovo 2 dieną tos pačios užduotys bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje.

 
 
 
2015-01-26 14:32:49
 

Skelbiamas standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir vykdymo mokyklose 2014-2015 m. m. grafikas.

 
Placiau
 
 
2015-01-22 13:54:06
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“
Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2015 metais, po sausio 15 dienos galės teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki kovo 3 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

 

 
Placiau
 
 
2015-01-20 12:15:30
 

Vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintos lietuvių kalbos (gimtosios), gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo potemės.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai