Naujienos 
 
 
 
2014-12-29 14:18:57
 

Švietimo ir mokslo ministro dr. Dainiaus Pavalkio  pasirašytame 2014 m. gruodžio 22 dienos įsakyme Nr. V-1231 „Dėl  švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ esminių keitimų nenumatyta, tad 2015 metais kandidatai, be lietuvių kalbos ir literatūros  brandos egzamino, kaip ir praėjusiais metais, galės rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Pasirinkti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus reikės iki sausio 14 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki kovo 3 dienos. Menų ir technologijų brandos egzaminai prasidės sausio 19 dieną.

 

 
Placiau
 
 
2014-12-29 12:49:05
 

Skelbiame 2015 metų Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų tvarkaraštį. Pirmasis egzaminas vyks 2015 metų sausio 22 d. Pagal patvirtintą tvarkaraštį egzaminai vyks keturis kartus per metus – sausio, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais.

 
 
 
2014-12-19 14:22:44
 

Skelbiame mokyklų, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014-2015 m. m.“ sąrašą.
Su šiomis mokyklomis bus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys (sutarties projektas derinimui bus pateiktas 2015 m. sausio mėn.).

 
Placiau
 
 
2014-12-12 14:59:53
 

Nacionalinis egzaminų centras rengia brandos darbo, naujo Lietuvoje mokinių pasiekimų vertinimo įrankio, programą. Viešam svarstymui teikiamas atnaujintas brandos darbo programos projektas, kurį siūlome apsvarstyti mokyklos bendruomenėms, įvairių mokomųjų dalykų mokytojams, mokinių organizacijoms, mokinių tėvams. Planuojama, kad brandos darbas gali būti įdiegtas nuo 2016 metų.

 

 
Placiau
 
 
2014-12-04 13:12:40
 

Nacionalinis egzaminų centras atliko lietuvių gimtosios kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (toliau – PUPP) rezultatų analizę. Pageidavusios ir atitinkamus duomenis pateikusios mokyklos gaus ataskaitas, kuriose teikiama lyginamoji informacija apie PUPP rezultatus. Ataskaitos pavyzdį rasite čia. Jose matyti ne tik atitinkamos mokyklos minėtų dalykų galutiniai ir tarpiniai atskirų užduočių rezultatai, bet ir jų palyginimas su kitų šalies bendrojo ugdymo mokyklų rezultatais. Dar viena parengtos ataskaitos dalis – atskirų mokinių pasiekimų profiliai. Juose pateikiama informacija apie atskirų mokinių pasiekimus, kurie lyginami su mokyklos ir visos šalies mokinių rezultatais. Mokinio pasiekimų profilio pavyzdį rasite čia. Viliamės, kad minėtos ataskaitos mokyklos vadovybei, mokytojams, mokiniams ir jų tėvams padės apmąstyti ne tik pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatus, bet įsivertinti stipriąsias ir silpnąsias vietas mokantis lietuvių kalbos ir matematikos, numatyti optimalią tolimesnio ugdymo strategiją.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai