Naujienos 
 
 
 
2015-04-10 15:38:33
 

2015 m. kovo 30–balandžio 1 dienomis bendrojo ugdymo mokyklose vyko lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Mokiniams prieš du mėnesius buvo paskelbtos Nacionalinio egzaminų centro parengtos temos – po 15 temų dviem sritims – kalbos ir literatūros (kultūros). Šios sritys yra fiksuotos Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programoje. Mokiniai galėjo patys rinktis, kokia tema rengti savo viešąją kalbą. Taip pat buvo galima pagal įskaitos programą kartu su mokytoju suformuluoti savo temą, remiantis Bendrąja programa ir atsižvelgiant į regiono ypatumus arba atliktus tiriamuosius darbus.

Buvo vertinamas mokinių pasirengimas kalbai, pats viešasis kalbėjimas ir atsakymai į klausimus.

Kaip jau tapo įprasta, Nacionalinis egzaminų centras surinko informaciją iš bendrojo ugdymo mokyklų apie tai, kiek mokinių dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros įskaitoje, kokia tema rinkosi kalbėti, kokį galutinį įvertinimą gavo. Šie duomenys rodo, kaip mokinių gauti įvertinimai susiję su mokyklos tipu, mokyklos mokomąja kalba, mokinių gyvenamąja vieta, lytimi ir pan.

 
Placiau
 
 
2015-03-30 10:53:53
 

Kovo 30–balandžio 1 dienomis mokyklose vyksta lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Nacionalinis egzaminų centras prieš du mėnesius paskelbė kalbos ir literatūros (kultūros) temas viešojo kalbėjimo įskaitai. Mokiniai galėjo rinktis vieną temą iš pateiktųjų arba, vadovaujantis įskaitos programa, suformuluoti savo temas remdamiesi Bendrąja programa ir atsižvelgdami į regiono ypatumus arba savo atliktus tiriamuosius darbus. Maksimalus įskaitos vertinimas – 20 taškų, kurie konvertuojami į pažymį pagal įskaitos programoje pateiktą taškų ir pažymių atitikmenų lentelę. Mokinys gauna įvertinimus taškais už pasirengimą kalbai, viešąjį kalbėjimą ir atsakymus į klausimus. Pasirengimo kalbai etapą vertina mokinį mokantis mokytojas. Mokinys, likus savaitei iki numatytos įskaitos vykdymo dienos, turėjo pateikti mokytojui parengtą savo viešosios kalbos planą. Mokytojas vertina pasirengimo viešajai kalbai etapą savarankiško kalbos rengimo ir plano įteikimo laiku aspektais.

 
 
Placiau
 
 
2015-03-25 16:21:49
 

Nacionalinis egzaminų centras, vykdydamas Europos socialinio fondo remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ parengė užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalies mokinių pasiekimus iliustruojančią mokomąją vaizdo medžiagą. Dalis šios medžiagos buvo naudojama organizuotuose užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino darbų vertintojų mokymuose, aptariant kalbėjimo dalies, kuri nuo 2016 metų tampa užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino dalimi, vertinimo kriterijus.

Mokomąją medžiagą sudaro vaizdo įrašai, kuriuose mokiniai atlieka kalbėjimo dalies užduotis – monologą ir dialogą. Prie vaizdinės medžiagos yra pateikiamas ir vaizdo įrašo aprašas.

 
Placiau
 
 
2015-03-24 08:47:46
 

Dėkojame visiems mokytojams, kurie registravosi dirbti 2015 m. valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojais. Dėkojame ir mokyklų administracijai už geranoriškumą.

Nacionalinis egzaminų centras yra sukūręs vertintojų mokymo(si) elektroninę aplinką. Jos tikslas – vertinimo kokybės gerinimas, tobulinant dalyko VBE kandidatų darbų vertintojų vertinimo kompetenciją. Elektroninėje aplinkoje mokymų medžiaga pateikiama biologijos, fizikos, geografijos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos (anglų) vertintojams.

 
Placiau
 
 
2015-03-18 07:50:11
 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Nacionalinis egzaminų centras, atsižvelgdami į mokyklų poreikį nustatyti pagrindinio ugdymo programą baigiančių mokinių užsienio kalbos pasiekimų lygį ir įvertinę užsienio kalbos pasiekimų lygio testo naudą, kviečia visas 10 klases turinčias bendrojo ugdymo mokyklas, profesines mokyklas ir gimnazijas šiems mokiniams organizuoti centralizuotai parengtą užsienio kalbų pasiekimų lygio testą.

 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai