Naujienos 
 
 
 
2015-04-17 15:25:06
 

Nacionalinis egzaminų centras, atsižvelgdamas į mokyklų poreikį nustatyti pagrindinio ugdymo programą baigiančių mokinių užsienio kalbos pasiekimų lygį, organizuoja užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pasiekimų lygio testo vykdymą. Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS jau užregistruoti mokiniai, kurie atliks užsienio kalbos testą. 27 084 mokiniai atliks užsienio kalbos (anglų) testą, 789 mokiniai – užsienio kalbos (prancūzų) testą, 15 098 mokiniai – užsienio kalbos (rusų) testą ir 2325 mokiniai – užsienio kalbos (vokiečių) testą. Iš viso pasiekimų lygio nustatymo testus atliks 83 proc. mokinių, kurie mokosi 10 (II gimnazijos) klasėje, iš 719 mokyklų.

 

 
Placiau
 
 
2015-04-10 15:58:35
 

2015 m. balandžio 2–3 dienomis mokyklose vyko užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos. Per šias įskaitas mokiniai demonstravo savo kalbinę kompetenciją, atsakinėdami pagal pateiktas monologo ir dialogo užduotis. Ruošiantis užsienio kalbos įskaitai buvo galima naudotis Nacionalinio egzaminų centro parengta kalbėjimo dalies mokinių pasiekimus iliustruojančia mokomąja vaizdo medžiaga, kurią sudaro vaizdo įrašai. Juose mokiniai atlieka kalbėjimo dalies užduotis – monologą ir dialogą. Prie vaizdinės medžiagos yra pateikiamas ir vaizdo įrašo aprašas. Jame nurodoma, kokį kalbos mokėjimo lygį pasiekia mokiniai, atlikdami kalbėjimo užduotis, pateikiamos mokinių atliktų užduočių formuluotės, išsamūs komentarai mokinių atliktims pagal konkrečius kalbėjimo dalies vertinimo kriterijus.

 
Placiau
 
 
2015-04-10 15:38:33
 

2015 m. kovo 30–balandžio 1 dienomis bendrojo ugdymo mokyklose vyko lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Mokiniams prieš du mėnesius buvo paskelbtos Nacionalinio egzaminų centro parengtos temos – po 15 temų dviem sritims – kalbos ir literatūros (kultūros). Šios sritys yra fiksuotos Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programoje. Mokiniai galėjo patys rinktis, kokia tema rengti savo viešąją kalbą. Taip pat buvo galima pagal įskaitos programą kartu su mokytoju suformuluoti savo temą, remiantis Bendrąja programa ir atsižvelgiant į regiono ypatumus arba atliktus tiriamuosius darbus.

Buvo vertinamas mokinių pasirengimas kalbai, pats viešasis kalbėjimas ir atsakymai į klausimus.

Kaip jau tapo įprasta, Nacionalinis egzaminų centras surinko informaciją iš bendrojo ugdymo mokyklų apie tai, kiek mokinių dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros įskaitoje, kokia tema rinkosi kalbėti, kokį galutinį įvertinimą gavo. Šie duomenys rodo, kaip mokinių gauti įvertinimai susiję su mokyklos tipu, mokyklos mokomąja kalba, mokinių gyvenamąja vieta, lytimi ir pan.

 
Placiau
 
 
2015-03-30 10:53:53
 

Kovo 30–balandžio 1 dienomis mokyklose vyksta lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Nacionalinis egzaminų centras prieš du mėnesius paskelbė kalbos ir literatūros (kultūros) temas viešojo kalbėjimo įskaitai. Mokiniai galėjo rinktis vieną temą iš pateiktųjų arba, vadovaujantis įskaitos programa, suformuluoti savo temas remdamiesi Bendrąja programa ir atsižvelgdami į regiono ypatumus arba savo atliktus tiriamuosius darbus. Maksimalus įskaitos vertinimas – 20 taškų, kurie konvertuojami į pažymį pagal įskaitos programoje pateiktą taškų ir pažymių atitikmenų lentelę. Mokinys gauna įvertinimus taškais už pasirengimą kalbai, viešąjį kalbėjimą ir atsakymus į klausimus. Pasirengimo kalbai etapą vertina mokinį mokantis mokytojas. Mokinys, likus savaitei iki numatytos įskaitos vykdymo dienos, turėjo pateikti mokytojui parengtą savo viešosios kalbos planą. Mokytojas vertina pasirengimo viešajai kalbai etapą savarankiško kalbos rengimo ir plano įteikimo laiku aspektais.

 
 
Placiau
 
 
2015-03-25 16:21:49
 

Nacionalinis egzaminų centras, vykdydamas Europos socialinio fondo remiamą projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ parengė užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalies mokinių pasiekimus iliustruojančią mokomąją vaizdo medžiagą. Dalis šios medžiagos buvo naudojama organizuotuose užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino darbų vertintojų mokymuose, aptariant kalbėjimo dalies, kuri nuo 2016 metų tampa užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino dalimi, vertinimo kriterijus.

Mokomąją medžiagą sudaro vaizdo įrašai, kuriuose mokiniai atlieka kalbėjimo dalies užduotis – monologą ir dialogą. Prie vaizdinės medžiagos yra pateikiamas ir vaizdo įrašo aprašas.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai