Naujienos 
 
 
 
2016-01-19 14:44:01
 

Vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintos lietuvių kalbos (gimtosios), gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo potemės.

 
Placiau
 
 
2016-01-15 15:06:48
 

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS sausio 15 – vasario 26 dienomis skelbiamos užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų pavyzdinės užduotys. Šios užduotys yra parengtos pagal 2014 metais patvirtintos egzamino programos reikalavimus ir pagal 2016 metų užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino užduoties specifikaciją, kuri yra bendra visoms keturioms užsienio kalboms.

 
Placiau
 
 
2016-01-15 15:00:54
 

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiamos 2015 metų biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos valstybinių brandos egzaminų pakartotinės sesijos užduotys, jų atsakymų lapai ir užduočių vertinimo instrukcijos. Užduotys KELTO sistemoje bus skelbiamos 2016 metų sausio 15 d. – vasario 26 d. Nuo 2016 metų vasario 29 dienos tos pačios užduotys bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje.

 
 
 
2016-01-15 10:06:06
 

2016 m. sausio 12 d. Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ vyko Nacionalinio egzaminų centro surengta tiesioginė vaizdo transliacija „2016 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas“.

 
Placiau
 
 
2016-01-15 08:54:58
 

Teikiame svarstymui Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo ir Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų) tvarkos aprašo projektus. Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo paskirtis –    apibrėžti mokinių pasiekimų tyrimų tikslus, uždavinius, organizavimą, vykdymą, vykdytojus, surinktos informacijos panaudojimą. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašas (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų) reglamentuoja mokinių pasiekimų patikrinimus pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose, išskyrus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, kurių visuma, kartu su atitinkamomis duomenų apdorojimo ir informavimo priemonėmis, vadinama Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu. Pastabas iki 2016 m. sausio 29 d. prašome teiki el. p.: centras@nec.lt ir egle.melnike@nec.lt

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai