Naujienos 
 
 
 
2017-02-28 16:39:39
 

Skelbiame 2017 metų muzikologijos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties muzikos istorijos žinių tikrinimo žodžiu potemes.

 
 
 
2017-02-08 13:25:30
 

Dėkojame visiems mokytojams, kurie registruojasi dirbti 2017 m. valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojais. Kviečiame užsiregistravusius mokytojus atlikti užduotis vertintojų mokymų elektroninėje aplinkoje.

Nacionalinio egzaminų centro sukurtos vertintojų mokymo(si) elektroninės aplinkos tikslas – vertinimo kokybės gerinimas, tobulinant dalyko valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojų vertinimo kompetenciją. Elektroninėje aplinkoje mokymų medžiaga pateikiama visų 12 valstybinių brandos egzaminų – biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) – vertintojams.

Minėta aplinka suteiks galimybę būsimiems vertintojams atlikti praktines kandidatų darbų ir jų fragmentų vertinimo užduotis, taip pat tobulinti būtiniausias vertinimo gebėjimų sritis. Informacija apie prisijungimą prie aplinkos vertintojams skelbiama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS: patvirtintiems savivaldybių užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalies vertintojams – nuo vasario 8 d. iki vasario 24 d., o sutinkantiems visų 12 valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojams – nuo vasario 10 iki vasario 28 d.

 
Placiau
 
 
2017-01-30 09:34:10
 

Mokytojo TV“ tiesioginė vaizdo transliacija „Ką reikia žinoti apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą“.

Transliacijos tikslas – suteikti švietimo bendruomenei informacijos apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (toliau NMPP). Transliacijos metu bus pristatytos pagrindinės naujo Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinto dokumento „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“ nuostatos bei 2016-2017 metais vykdomo NMPP (šis patikrinimas iki 2017 m. buvo vadinama diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymu) aktualijos, aptariami klausimai kaip apie vykdomus mokinių pasiekimų vertinimus geriau informuoti tėvus.

 
Placiau
 
 
2017-01-25 16:20:24
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2017 metais, po sausio 15 dienos galės  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki vasario 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

 
Placiau
 
 
2017-01-23 12:43:11
 

2016 metų pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų užduotys (išskyrus užsienio kalbų (prancūzų ir vokiečių)), atsakymų lapai ir vertinimo instrukcijos, pakartotinio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys ir jų vertinimo instrukcijos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiamos 2017 metų sausio 23 d. – vasario 24 d.

Nuo 2017 metų vasario 27 dienos tos pačios užduotys bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai