Naujienos 
 
 
 
2017-05-22 10:19:51
 

Gegužės 20 dieną vyko užsienio kalbos (anglų) valstybinis brandos egzaminas. Jį laikė daugiau kaip 20 tūkstančių kandidatų.

Egzamino užduotyje buvo trys dalys – klausymas, skaitymas, rašymas. Rašymo dalies pirmoje užduotyje kandidatai turėjo atlikti užduotį, parašydami elektroninį laišką.

Nacionalinis egzaminų centras gauna užklausas, ką reikia daryti, jei kandidatas, pasirašydamas elektroninį laišką, nurodė savo vardą ir pavardę ar kitą, jį galinčią identifikuoti informaciją.

Informuojame, kad tokiu atveju, kandidatas turi parašyti oficialų prašymą Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus vardu ir siųsti elektroninio pašto adresu centras@nec.lt. Prašyme reikia nurodyti, kad egzamino atsakymų lape būtų užtušuota kandidatą galinti identifikuoti informacija (pavyzdžiui, vardas ir (ar) pavardė, elektroninio pašto adresas ir pan.) ir darbas būtų vertinamas.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinis egzaminų centras į užklausas, gaunamas įstaigos darbuotojų elektroniniais paštais, neatsakinės.

 

 
 
 
2017-05-18 10:51:45
 

Pagal 2014 m. patvirtintą programą užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą sudaro 4 dalys. Balandžio 10–11 d. kandidatai laikė užsienio kalbos (anglų) egzamino kalbėjimo dalį. Į ją atvyko 20 080 kandidatų. Gegužės 20 d. vyks užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Iš viso įsteigta 172 tokie centrai. Laikyti anglų kalbos egzaminą užsiregistravo 20 868 kandidatai.

 

 
Placiau
 
 
2017-05-11 12:04:50
 

Gegužės 13 dieną vyks užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių  brandos egzaminų klausymo, skaitymo, rašymo dalys. Abu egzaminai vyks tą pačią dieną, nes 2017 metais registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus, nėra.

 

 
Placiau
 
 
2017-04-26 16:38:49
 

2017 m. balandžio 29 dieną 195 kandidatai laikys muzikologijos brandos egzamino pirmąją dalį. Egzaminas bus vykdomas 8 Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

 

 
Placiau
 
 
2017-04-26 13:24:47
 

Atsižvelgdamas į brandos darbo sklaidos vykdymo metu gautas mokytojų pastabas ir mokslininkų  rekomendacijas, Nacionalinis egzaminų centras teikia siūlymus dėl Brandos darbo programos priedo ,,Brandos darbo veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų požymiai ir svarba“ tikslinimo.

 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai