Naujienos 
 
 
 
2017-07-13 11:01:12
 

50 bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai per 2017 metų brandos egzaminus gavo 3 ar daugiau šimtukų.

Šiemet sėkmingiausiai brandos egzaminus išlaikė du abiturientai gavę po 5 šimtukus iš Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ir iš Klaipėdos licėjaus. Pastarosios mokyklos mokiniai antrus metus iš eilės gauna po penkis šimtukus už valstybinius brandos egzaminus.

 
Placiau
 
 
2017-07-13 10:58:15
 

Šiandien skelbiami pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai.

Rezultatus galima sužinoti tik savo mokykloje.

 
Placiau
 
 
2017-07-13 09:46:20
 

Informuojame, kad susipažinimą su valstybinių brandos egzaminų darbais reglamentuoja Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (2016 m. gruodžio 27 d. redakcija). Su Aprašu kandidatai buvo supažindinti pasirašytinai. Apraše nurodyta, kad: „100. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbai saugomi centre šešis mėnesius po to, kai buvo patvirtinti visų kandidatų apeliacijų rezultatai. Per šį laikotarpį darbus kandidatams, pateikusiems prašymus Nacionalinio egzaminų centro direktoriui, galima dekoduoti ir parodyti.“ Taigi susipažinti su įvertintu darbu ar perklausyti garso įrašą galima per šešis mėnesius nuo liepos 19 dienos. Ketinančiųjų atvykti pamatyti savo darbų prašome iš anksto, bent prieš dvi darbo dienas, atsiųsti prašymus tam, kad koduoti darbai būtų surasti ir pateikti, ir turėti su savimi asmens dokumentą.

 

 
Placiau
 
 
2017-07-12 20:11:05
 

Liepos 12 d. Nacionalinis egzaminų centras skelbia 2017 m. pakartotinės sesijos istorijos, geografijos,  užsienio kalbos (rusų)  ir  užsienio kalbos (anglų) valstybinių brandos egzaminų rezultatus.

 
Placiau
 
 
2017-07-11 19:29:06
 

Liepos 11 d. Nacionalinis egzaminų centras skelbia 2017 m. pakartotinės sesijos biologijos, chemijos, informacinių technologijų, fizikos, matematikos, užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų rezultatus.

 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai