Naujienos 
 
 
 
2019-01-11 12:03:16
 

2018 m. pabaigoje Nacionalinis egzaminų centras organizavo du konkursus – Nacionalinį loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursą, skirtą 3–4 klasių mokiniams, ir Nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą, skirtą 8–10 klasių mokiniams. Pastarasis konkursas organizuotas jau penktąjį kartą, o pradinių klasių mokiniai pirmą kartą turėjo galimybę dalyvauti tokiame konkurse. Abiejų konkursų užduotis mokiniai atliko elektroninėje testų vykdymo sistemoje. Mokiniai, kurių rezultatai buvo geriausi mokyklose, gavo diplomus.

Šiais konkursais siekiama ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias. Todėl užduotyse daug dėmesio buvo skiriama patraukliam, mokiniams artimam ir smalsumą žadinančiam kontekstui, jų sąlygose buvo pateikiama daug tekstinės informacijos, duomenų. Šias užduotis sudėtinga priskirti kuriam nors konkrečiam mokomajam dalykui.

3–4 klasėms skirtas užduotis atliko 4173 mokiniai iš 236 mokyklų (kas ketvirtos Lietuvos mokyklos), o 8–10 klasėms skirtame konkurse dalyvavo 9403 mokiniai iš 474 mokyklų (beveik pusės Lietuvos mokyklų) ir šio konkurso dalyvių skaičius nuo 2014 metų nuolat didėja.

Konkursų rezultatai buvo apibendrinti pagal mokyklų tipą, geografinį jų priskyrimą, dalyvių klasę ir lytį. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad 3–4 klasių mergaitės vidutiniškai rinko truputį daugiau taškų negu tų pačių klasių berniukai. O štai 8–10 klasėse vaikinų rezultatai geresni negu merginų. Kaip ir ankstesniais metais, didmiesčių mokyklų mokinių rezultatai yra geresni negu mokinių iš miesto ir kaimo vietovės mokyklų.

Sausio 10 d. konkursų rezultatai pristatyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Šiame pristatyme buvo palyginta, kaip mąstymo užduotis sekasi atlikti įvairių amžiaus grupių mokiniams, diskutuota, kaip kurti ir įtraukti daugiau mąstymo užduočių į ugdymo procesą, tobulinti mokytojų kvalifikaciją.

Su konkursų užduotimis galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje, o 3–4 klasių mokiniams skirto Nacionalinio loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso užduotis galima net ir atlikti, prisijungus svečio teisėmis.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai