Naujienos 
 
 
 
2019-01-10 00:00:00
 

Pastaruosius tris mėnesius Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje kvietėme mokinius atlikti elektroninius gamtos ir socialinių mokslų, matematikos, užsienio kalbos (anglų) pasiekimų lygio nustatymo testus elektroninėje atviro kodo testavimo aplinkoje (TAO). Šiais testais jau pasinaudojo apie 10 000 naudotojų.

Atlikusiesiems testus dėkojame už pateiktus komentarus ir siūlymus.

Kviečiame išbandyti ir kitų užsienio kalbų (vokiečių, prancūzų ir rusų) pasiekimų lygio nustatymo testus. Jie taip pat parengti pagal ankstesnių metų užduotis ir skirti II gimnazijos (10) klasės mokiniams.

Primename, kad šių testų paskirtis – pristatyti užduočių atlikimo elektroniniu būdu ir elektroninės testų vykdymo sistemos technines galimybes. Tokio tipo testai padės atskleisti jums ne tik dalykinius, bet ir informacinius komunikacinius gebėjimus. Testus galite atlikti prisijungę svečio teisėmis prie elektroninės testavimo aplinkos (TAO). Prisijungti galite ir iš Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainės, spausdami dešinėje esančią nuorodą „Elektroniniai testai“.

2019 m. vasario mėn. elektroninėje aplinkoje planuojame vykdyti užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) pasiekimų lygio nustatymo, kovo mėn. – gamtos ir socialinių mokslų testus II gimnazijos (10) klasės mokiniams, o gegužės mėn. – integruotą matematikos ir gamtos mokslų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimą 8 klasės mokiniams.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai