Naujienos 
 
 
 
2017-06-26 12:04:33
 

Atsižvelgdamas į brandos darbo sklaidos vykdymo metu gautas mokytojų pastabas ir mokslininkų rekomendacijas, Nacionalinis egzaminų centras teikė siūlymus dėl Brandos darbo programos ir jos priedo ,,Brandos darbo veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų požymiai ir svarba“ tikslinimo.

Skelbiame pakoreguotą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą Brandos darbo programą. Joje tiksliai apibrėžta, kad mokiniai gali rinktis brandos darbą iš bet kurio individualaus ugdymo plano vidurinio ugdymo programos dalyko.

Patikslintuose brandos darbo vertinimo kriterijuose nesikeičia pagrindinės brandos darbo dalys, veiklos sritys ir vertinimo kriterijų svarba taškais. Yra patikslintos tik vertinimo kriterijų ir jų požymių formuluotės – sutrumpinti pateikti teiginiai, išskiriant vertinimo aspekto esmę, pakeistas vertinimo kriterijų eiliškumas, įtraukti papildomi vertinimo aspektai, leidžiantys mokiniui brandos darbe atskleisti savo gebėjimą nuosekliai dirbti, analizės gebėjimus, pritaikomumą.

Brandos darbą 12 (IV gimnazijos) klasės mokiniai galės rinktis nuo 2017 m. rugsėjo 18 d.

 
 















 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai