Naujienos 
 
 
 
2017-04-26 13:24:47
 

Atsižvelgdamas į brandos darbo sklaidos vykdymo metu gautas mokytojų pastabas ir mokslininkų rekomendacijas, Nacionalinis egzaminų centras teikia siūlymus dėl Brandos darbo programos priedo ,,Brandos darbo veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų požymiai ir svarba“ tikslinimo.

Tikslinamuose brandos darbo vertinimo kriterijuose nesikeičia pagrindinės jo dalys, veiklos sritys ir vertinimo kriterijų svarba taškais. Yra tikslinamos tik vertinimo kriterijų ir jų požymių formuluotės – trumpinami pateikti teiginiai, išskiriant vertinimo aspekto esmę, keičiamas vertinimo kriterijų eiliškumas, įtraukiami papildomi vertinimo aspektai, kurie leis mokiniui brandos darbe atskleisti savo darbo nuoseklumą, analizės gebėjimus, pritaikomumą.

Prašytume teikti savo pastabas dėl siūlomo brandos darbo vertinimo kriterijų tikslinimo iki gegužės 8 d. elektroninio pašto adresu asta.ranonyte@nec.lt.

Brandos darbas bus pradėtas įgyvendinti 2017 m. rugsėjo mėnesį.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai