Naujienos 
 
 
 
2015-02-26 09:41:59
 

Rengiantis 2015 metų brandos egzaminams svarbu žinoti:

• Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti bent du brandos egzaminus: privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu bus atleistas).

• Mokinys lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi laisvai. Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, mokinys gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

• 2015 metais menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus reikėjo pasirinkti iki sausio 14 dienos, o kitus brandos egzaminus reikia pasirinkti iki kovo 3 dienos.

• Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks gegužės 2 – birželio 19, pakartotinė – birželio 22 – liepos 7 dienomis.

• Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos mokyklos vadovo sprendimu atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

• Kandidatams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti pritaikomos brandos egzamino vykdymo, vertinimo instrukcijos ir užduoties forma. Prašymą dėl vykdymo sąlygų sudarymo kartu su gydytojų konsultacinės komisijos pažyma iki kovo 7 dienos reikia pateikti mokyklos vadovui.

• Daugiau informacijos apie egzaminų programas, tvarkaraštį, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą rasite adresu http://www.egzaminai.lt/2/.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai