Naujienos 
 
 
 
2015-01-06 17:14:10
 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patikslinta Matematikos brandos egzamino programa. Joje apibrėžtas tikslus egzamino užduoties taškų skaičius. Užduotyje, kurią, kaip ir ankstesniais metais, sudarys trys dalys, bus galima surinkti 60 taškų. Programoje nurodoma, kad vieną užduoties dalį turi sudaryti 10 uždavinių su pasirenkamaisiais atsakymais (už kiekvieną skiriama po vieną tašką). Antrą dalį sudarys trumpojo atsakymo (nestruktūruoti arba struktūruoti) uždaviniai. Jų turi būti nuo 4 iki 10 (uždavinys arba jo dalys vertinama 1 tašku, vertinamas tik atsakymas). Už antros dalies uždavinius skiriama 12 taškų. Trečioje užduoties dalyje bus nuo 6 iki 8 uždavinių. Atvirojo atsakymo (struktūruoti arba nestruktūruoti) uždaviniai vertinami ne mažiau kaip 2 taškais. Iš viso ši užduoties dalis vertinama 38 taškais.
Taip pat patikslinti reikalavimai mokinių pasiekimams Matematikos brandos egzamino programos 1 priede ir Matematikos brandos egzamino programos 2 priede pateikta trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė.
Pagal patikslintą Matematikos egzamino programą rengiama ir 2015 metų matematikos valstybinio brandos egzamino užduotis.
 

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai