NMPP ataskaitos 
 
 

Bendrosios Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ataskaitos

 

Ataskaitos savivaldybėms ir mokykloms

Šios ataskaitos NMPP testų rezultatų ataskaitos yra rengiamos ir pateikiamos tik toms mokykloms ir savivaldybėms, kurios pateikia paraiškas Nacionaliniam egzaminų centrui ir pasirašo bendradarbiavimo sutartis dėl NMPP vykdymo.

Yra rengiamos 2 rūšių NMPP ataskaitos: testų rezultatų ataskaitos ir išplėstinės ataskaitos. Testų rezultatų ataskaitos parengiamos visoms mokykloms ir savivaldybėms dar tais pačiais mokslo metais kai vykdomas testavimas, iš karto kai mokyklos suveda mokinių testų rezultatus. 2017-2018 mokslo metų ataskaitų parengimo grafikas. Išplėstinės ataskaitos rengiamos toms mokykloms ir savivaldybėms kurios, siekdamos visapusiškiau įsivertinti udgymo kokybę, šalia NMPP testų nusprendžia pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Tokios išplėstinės ataskaitos parengiamos spalio mėn.

Visos ataskaitos mokykloms yra pateikiamos (mokykloms ir savivaldybėms) per Nacionalinio egzaminų centro KELT sistemą. Mokyklos ir savivaldybės visas ataskaitas turi parsisiųsti ir išsisaugoti, bei jas perduoti, su jomis supažindinti mokytojus, mokinius, mokinių tėvus. NEC tinklalapyje šios ataskaitos neskelbiamos.

Pirminių ataskaitų pavyzdžiai (kiekvienais metais rengiami galutiniai ataskaitų variantai gali nežymiai kisti):

2 klasė

•    2 klasės MOKYKLOS ataskaita–profilis (pavyzdys) (pdf)
•    2 klasės KLASĖS ataskaita–profilis (pavyzdys) (pdf)
•    2 klasės MOKINIO mokymosi pasiekimų ataskaita – profilis (pavyzdys) (pdf)

2 klasės mokinio ataskaitos paaiškinimai tėvams

Atkreipiame dėmesį, kad 2 klasės ataskaitose nenaudojami pasiekimų lygiai.

 

4 klasė

•    4 klasės MOKYKLOS ataskaita–profilis (pavyzdys) (pdf)
•    4 klasės KLASĖS ataskaita–profilis (pavyzdys) (pdf)
•    4 klasės MOKINIO mokymosi pasiekimų ataskaita – profilis (pavyzdys) (pdf)

4 klasės mokinio ataskaitos paaiškinimai tėvams

Mokiniams ir tėvams įvairių ugdymo sričių įvairių lygių mokinių pasiekimai glaustai aprašyti čia:

ŸSkaitymas (teksto suvokimas)  Rašymas (teksto kūrimas)  Matematika  Pasaulio pažinimas

 

6 klasė

6 klasės mokinio ataskaitos paaiškinimai tėvams

Mokiniams ir tėvams įvairių ugdymo sričių įvairių lygių mokinių pasiekimai glaustai aprašyti čia:

Skaitymas (teksto suvokimas)  Rašymas (teksto kūrimas)  Matematika

 

8 klasė
•    8 klasės MOKYKLOS ataskaita–profilis (pavyzdys) (pdf)
•    8 klasės KLASĖS ataskaita–profilis (pavyzdys) (pdf)
•    8 klasės MOKINIO mokymosi pasiekimų ataskaita – profilis (pavyzdys) (pdf)

8 klasės mokinio ataskaitos paaiškinimai tėvams

Mokiniams ir tėvams įvairių ugdymo sričių įvairių lygių mokinių pasiekimai glaustai aprašyti čia:

Skaitymas (teksto suvokimas)  Rašymas (teksto kūrimas)  Matematika  

Gamtos mokslai    Socialiniai mokslai

 

Apie NMPP ataskaitas Mokytojo TV laidose:

 

Ataskaitose yra pateikiama kokį pasiekimų lygį mokinys pasiekė iš vieno ar kito mokomo dalyko. Mokytojams detaliau pasiekimų lygių aprašymai bei šiuos lygius atitinkančių užduočių pavyzdžiai pateikiami standartizuotose parogramose.

 

Savivaldybės ir mokyklos, norėdamos tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę, kartu su standartizuotais testais gali pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis savivaldybėms ir mokykloms bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 ir 8 klasei. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Su nacionaliniuose tyrimuose naudojamais mokinių klausimynais galite susipažinti čia: 4 klasės mokinio klausimynas (pdf), 6 ir 8 klasės mokinio klausimynas (pdf) (6 ir 8 klasės mokinio klausimynai tokie pat).

Jeigu mokykla ar savivaldybė pasinaudoja ir mokinių klausimynais, joms yra parengiamos išplėstinės ataskaitos. Tokios išplėstinės ataskaitos parengiamos spalio mėn.

Išplėstinės ataskaitos mokyklai pavyzdys

Išplėstinės ataskaitos savivaldybei pavyzdys

 

Siekiant savivaldybėms ir mokykloms padėti pasiruošti taikyti standartizuotus testus, buvo parengtos Standartizuotų testų taikymo SAVIVALDYBĖSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos ir Standartizuotų testų taikymo MOKYKLOSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos. Šios rekomendacijos parengtos išanalizavus savivaldybių ir mokyklų, 2014-2015 metais taikiusių standartizuotus vertinimo įrankius, paraiškas ir ataskaitas.

 

 

 

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai