Kita informacija 
 
 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) yra projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“, vykusio 2008-2015 m., rezultatas.

Pirmasis projekto etapas vyko 2008-2012 m. antrasis - 2012-2015 m. laikotarpiu. Projektas buvo vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Įgyvendinant pirmąjį projekto etapą buvo bendradarbiaujama su tarptautiniais konsultantais iš Jungtinės Karalystės Anglia Assessment ir NFER (The National Foundation for Educational Research in England and Wales), o antrąjame etape projekto komandai talkino konsultantai iš Nyderlandų - iš vienos  didžiausių ir žinomiausių tarptautinių kompanijų dirbančių švietimo vertinimo srityje - CITO

2016 m. lapkričio 3-5 d. Kipre vyko kasmetinė tarptautinės švietimo vertinimo asociacijos AEA Europe (Association for Educational Assessment) konferencija skirta vertinimo aktualijoms. Konferencijos metu bendradarbiaujant su Olandijos tarptautine švietimo vertinimo ir tyrimų organizacija CITO buvo pristatytas pranešimas apie Lietuvos patirtį vertinant mokinių pasiekimus, taikant standartizuotus mokinių pasiekimų vertinimo įrankius, ypatingą dėmesį skiriant aukštesniųjų mąstymo gebėjimų vertinimui.

 

Pasaulyje yra populiarūs įvairūs testavimo tikslai:

  • teikti objektyvią informaciją tėvams apie jų vaikų pasiekimus;
  • vykdyti individualią mokinių pasiekimų stebėseną ir organizuoti pagalbą tiems mokiniams, kuriems jos labiausiai reikia;
  • užtikrinti mokiniams lygias mokymosi galimybes (pvz. JAV šūkis „Pasisekti turi kiekvienam vaikui“ ESSA: Every Student Succeeds);
  • tikslingai planuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, remiantis surinktais duomenimis;
  • vykdyti naujovių diegimo stebėseną ir teikti pagalbą tiems mokyklos lygmens projektams, kurie neduoda laukiamų rezultatų;
  • ...

 

Tarptautinių, užsienio šalių organizacijų rekomendacijos, ataskaitos, kita medžiaga:

 

Straipsniai ir kita medžiaga anglų kalba:

 

"Jeigu planuojate vieneriems metams - sodinkite ryžius. Jeigu planuojate 10 metų - sodinkite medžius. Jeigu planuojate 100 metų - ugdykite vaikus." Konfucijus

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai