6 klasės testų pavyzdžiai 
 
 

  6 KLASĖ

2018 metais bus parengti šie Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testai 6 klasės mokiniams: 

  • skaitymo (teksto suvokimo) testas
  • rašymo (teksto kūrimo) testas
  • matematikos testas

Vieno testo atlikimui 6 klasėje skiriama 45 min.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais - šių mokyklų mokinimas visi testai  bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

NMPP testai yra rengiami vadovaujantis Standartizuotomis programomis - t.y. mokinių pasiekimų aprašais, kurie detalizuota, sukonkretina mokinių pasiekimus ir laukiamus rezultatus (Lietuvių kalbos ir matematikos standartizuotos programos). Šios programos yra parengtos vadovaujantis Bendrosiomis ugdymo programomis. Standartizuotos programos labiau skirtos mokytojams, o mokiniams ir tėvams įvairių ugdymo sričių įvairių lygių mokinių pasiekimai glaustai aprašyti metodinėje medžiagoje.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo TVARKARAŠTIS 2018 m.

NMPP TESTŲ PAVYZDŽIAI

2018 m. testai:

Bendrieji 6 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*  
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
**
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos**  
Rašymas 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Rašymas 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Matematika 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*  
Matematika 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Matematika 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2018 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2017 m. testai:

Bendrieji 6 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms 2017 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*  
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos*  
Rašymas 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Rašymas 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Matematika 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*  
Matematika 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Matematika 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys**. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

**Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2016 m. testai:

Bendrieji testų vykdymo nurodymai 2016 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristika  
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristika  
Rašymas 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Rašymas 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Matematika 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristika  
Matematika 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Matematika 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 

2015 metai

2015 metas testai parengti tik lietuvių kalba

Skaitymas: Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas: Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika: Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai