Lietuvių kalba ir literatūra 
 
 

Informacinis lankstinukas apie Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos keitimus ir egzamino naujoves 2018 metais

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimo_II

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimo_I

Lietuvių kalbos ir literatūros BE programos 1 priedas

Lietuvių kalbos ir literatūros BE programos 2 priedas

Lietuvių kalbos ir literatūros BE programos 3 priedas

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų aukštesniojo lygio (turinio aspektu) pavyzdžiai

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo kriterijai

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino užduoties vertinimo kriterijai

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo kriterijų projektas iki 2020 m.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino užduoties vertinimo kriterijų projektas iki 2020 m.

Transliacijos „2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas“ vaizdo įrašas

 

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BRANDOS EGZAMINAS

yra privalomas, tačiau kandidatas turi teisę pasirinkti ir laikyti mokyklinį arba valstybinį brandos egzaminą.

Kandidatui bus pateiktos 2 samprotavimo rašinio temos ir 2 literatūrinio rašinio temos. Taigi bus galima rinktis 1 iš 4 užduočių.

Rašant bus galima naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu.

 


VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS

Valstybinis brandos egzaminas truks 4 valandas.

Kandidatas gali pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.
Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą, remiantis vienudviejų prie temos rekomenduojamų autorių arba kitu privalomu programiniu autoriumi, taip pat jo kontekstu.
Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą, analizuojant dviejų autorių kūrybą ir kontekstą – vieną autorių reikia pasirinkti iš dviejų rekomenduojamų prie temos  arba kitų privalomų programinių autorių, kitą galima rinktis savo nuožiūra.

Privalomi literatūros kurso autoriai:
M. Mažvydas
M. Daukša
J. Radvanas
M. K. Sarbievijus
K. Donelaitis
A. Mickevičius
A. Baranauskas
V. Kudirka
Maironis
J. Biliūnas
J. Tumas-Vaižgantas
V. Krėvė
V. Mykolaitis-Putinas
J.Savickis
J. Aistis
H. Radauskas
S. Nėris
B. Sruoga
A. Škėma
Just. Marcinkevičius
M. Katiliškis
J. Aputis
S. Geda

Privalomi konteksto autoriai:
Šatrijos Ragana
Vyt. Mačernis
Br. Krivickas
M. Martinaitis
Č. Milošas
J. Vaičiūnaitė
A. Marčėnas
J. Kunčinas
M. Ivaškevičius

V. Šekspyras

J. V. Getė

F. Kafka

A. Kamiu

SVARBU
Kad išlaikytų valstybinį egzaminą, kandidatui reikia surinkti 30 proc. visų už rašinį skiriamų taškų.

 


MOKYKLINIS BRANDOS EGZAMINAS

Mokyklinis brandos egzaminas truks 3,5 valandos.

Kandidatas gali pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.
Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą, remiantis vienudviejų prie temos rekomenduojamų autorių arba kitu privalomu programiniu autoriumi, taip pat jo kontekstu.
Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą analizuojant vieno autoriaus kūrybą ir kontekstą. Tą autorių reikia pasirinkti iš dviejų rekomenduojamų prie temos arba kitų privalomų programinių autorių. Kitą autorių, jei jo reikia, kandidatas renkasi savo nuožiūra.
Prie kiekvienos rašinio temos bus pateikta po 3 klausimus, kurie kandidatui padės rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Privalomi literatūros kurso autoriai:
M. Mažvydas
M. Daukša
J. Radvanas
M. K. Sarbievijus
K. Donelaitis
A. Mickevičius
A. Baranauskas
V. Kudirka
Maironis
J. Biliūnas
J. Tumas-Vaižgantas
V. Krėvė
V. Mykolaitis-Putinas
J.Savickis
J. Aistis
H. Radauskas
S. Nėris
B. Sruoga
A. Škėma
Just. Marcinkevičius
M. Katiliškis
J. Aputis
S. Geda

V. Šekspyras

J. V. Getė

A. Kamiu 


Sėkmės egzamine!
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai