2015 m. 
 
 

2015 METŲ GIMTOSIOS KALBOS (BALTARUSIŲ, LENKŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO KALBĖJIMO DALIES TEMOS IR POTEMĖS

2015 METŲ UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOČIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 2015 METŲ MUZIKOLOGIJOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO KŪRYBINĖS UŽDUOTIES MUZIKOS ISTORIJOS ŽINIŲ TIKRINIMO ŽODŽIU POTEMĖS

 

 2015 metų brandos egzaminų užduotys (pagrindinė sesija)

Dalykas Valstybinis Atsakymų lapas Mokyklinis
Lietuvių kalba ir literatūra PDF PDF (A3)  PDF (A4) PDF
Lietuvių kalba ir literatūra kurtiesiems ir neprigirdintiesiems - - PDF
Informacinės technologijos PDF - -
Biologija PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Matematika PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Chemija PDF
(priedas)
PDF (A3)  PDF (A4) -
Fizika PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Istorija PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Užsienio kalba (anglų) PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Užsienio kalba (prancūzų) PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Užsienio kalba (rusų) PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Užsienio kalba (vokiečių) PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Geografija PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Gimtoji kalba (baltarusių) - - PDF
Gimtoji kalba (lenkų) - - PDF
Gimtoji kalba (rusų) - - PDF
Muzikologija (kūrybinės užduoties bilietai) - - PDF
Muzikologija (muzikinio diktanto natos) - - PDF
Muzikologija (muzikos istorijos ir muzikos teorijos testas) - - PDF
Muzikologija (muzikinio mąstymo testas) - - PDF

2015 metų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino užduoties priedai 

Klausymo dalys

Dalykas Valstybinis Mokyklinis
Užsienio kalba (anglų) ZIP  
Užsienio kalba (prancūzų) ZIP  
Užsienio kalba (rusų) ZIP  
Užsienio kalba (vokiečių) ZIP  
Muzikologija   ZIP

 

 

2015 metų valstybinių brandos egzaminų užduotys (pakartotinė sesija)

Dalykas Užduotis Atsakymų lapas
Lietuvių kalba ir literatūra PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Informacinės technologijos ZIP -
Biologija PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Matematika PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Chemija ZIP PDF (A3)  PDF (A4)
Fizika PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Istorija PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Geografija PDF PDF (A3)  PDF (A4)

 Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų pavyzdinės užduotys

 

Dalykas Užduotis Atsakymų lapas
Užsienio kalba (anglų) klausymo, skaitymo, rašymo dalys PDF PDF (A3)  PDF (A4)


Užsienio kalba (anglų) kalbėjimo dalis:

PDF
PDF
PDF


-
Užsienio kalba (prancūzų) klausymo, skaitymo, rašymo dalys PDF PDF (A3)  PDF (A4)

Užsienio kalba (prancūzų) kalbėjimo dalis

PDF
PDF
PDF


-
Užsienio kalba (rusų) klausymo, skaitymo, rašymo dalys PDF PDF (A3)  PDF (A4)


Užsienio kalba (rusų) kalbėjimo dalis

PDF
PDF
PDF


-
Užsienio kalba (vokiečių) klausymo, skaitymo, rašymo dalys PDF PDF (A3) PDF (A4)
Užsienio kalba (vokiečių) kalbėjimo dalis

PDF
PDF
PDF

-

 

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų pavyzdinių užduočių klausymo dalys 

Dalykas Valstybinis
Užsienio kalba (anglų) ZIP
Užsienio kalba (prancūzų) ZIP
Užsienio kalba (rusų) ZIP
Užsienio kalba (vokiečių) ZIP

 

 

 

  
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai