2014 m. 
 
 

2014 METŲ GIMTOSIOS KALBOS (BALTARUSIŲ, LENKŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO KALBĖJIMO DALIES TEMOS IR POTEMĖS

 2014 METŲ MUZIKOLOGIJOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO KŪRYBINĖS UŽDUOTIES MUZIKOS ISTORIJOS ŽINIŲ TIKRINIMO ŽODŽIU POTEMĖS

 

2014 metų brandos egzaminų užduotys (pagrindinė sesija)

Dalykas Valstybinis Atsakymų lapas Mokyklinis
Lietuvių kalba ir literatūra PDF PDF (A3)  PDF (A4) PDF
Lietuvių kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems - - PDF
Informacinės technologijos PDF - -
Biologija PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Matematika PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Chemija PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Fizika PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Istorija PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Užsienio kalba (anglų) PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Užsienio kalba (prancūzų) PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Užsienio kalba (rusų) PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Užsienio kalba (vokiečių) PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Geografija PDF PDF (A3)  PDF (A4) -
Gimtoji kalba (baltarusių) - - PDF
Gimtoji kalba (lenkų) - - PDF
Gimtoji kalba (rusų) - - PDF
Muzikologija (kūrybinės užduoties bilietai) - - PDF
Muzikologija (muzikinio diktanto natos) - - PDF
Muzikologija (muzikos istorijos ir muzikos teorijos testas) - - PDF
Muzikologija (muzikinio mąstymo testas) - - PDF

2014 metų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino užduoties priedai 

 

Klausymo dalys (pagrindinė sesija) 

Dalykas Valstybinis Mokyklinis
Užsienio kalba (anglų) ZIP  
Užsienio kalba (prancūzų) ZIP  
Užsienio kalba (rusų) ZIP  
Užsienio kalba (vokiečių) ZIP  
Muzikologija   ZIP

 

2014 metų valstybinių brandos egzaminų užduotys (pakartotinė sesija)

 

Dalykas Užduotis Atsakymų lapas
Lietuvių kalba ir literatūra PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Informacinės technologijos* PDF -
Biologija PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Matematika** PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Chemija PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Fizika PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Istorija PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Užsienio kalba (anglų) PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Užsienio kalba (prancūzų) PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Užsienio kalba (rusų) PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Užsienio kalba (vokiečių) PDF PDF (A3)  PDF (A4)
Geografija PDF PDF (A3)  PDF (A4)

 

* 2014 metų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino pakartotinės sesijos užduoties priedai 
** Užduotis parengta pagal Matematikos brandos egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1271 redakcija)

Klausymo dalys (pakartotinė sesija) 

Dalykas Valstybinis
Užsienio kalba (anglų) ZIP
Užsienio kalba (prancūzų) ZIP
Užsienio kalba (rusų) ZIP
Užsienio kalba (vokiečių) ZIP

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai