8 klasės testų pavyzdžiai 
 
 

8 KLASĖ

2018 metais bus parengti šie Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testai 8 klasės mokiniams: 

  • skaitymo (teksto suvokimo) testas
  • rašymo (teksto kūrimo) testas
  • matematikos testas
  • gamtos mokslų testas
  • socialinių mokslų testas

Vieno testo atlikimui 8 klasėje skiriama 60 min.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais, tačiau skaitymo ir rašymo testai bus pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

NMPP testai yra rengiami vadovaujantis Standartizuotomis programomis - t.y. mokinių pasiekimų aprašais, kurie detalizuota, sukonkretina mokinių pasiekimus ir laukiamus rezultatus (Lietuvių kalbos ir matematikos standartizuotos programos Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo standartizuotos programos). Šios programos yra parengtos vadovaujantis Bendrosiomis ugdymo programomis. Standartizuotos programos labiau skirtos mokytojams, o mokiniams ir tėvams įvairių ugdymo sričių įvairių lygių mokinių pasiekimai glaustai aprašyti metodinėje medžiagoje.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo TVARKARAŠTIS 2018 m.

NMPP TESTŲ PAVYZDŽIAI

2018 m. testai:

Bendrieji 8 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *  
 ---------------        
Rašymas **
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos **  
 ---------------        
Matematika (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *  

Matematika (vertimas į rusų kalbą)

Testas      
Matematika (vertimas į lenkų kalbą) Testas      
 ---------------        

Gamtos mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *
Gamtos mokslai 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Gamtos mokslai 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        

Socialiniai mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*  
Socialiniai mokslai 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Socialiniai mokslai 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2018 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2017 m. testai:

Bendrieji 8 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms 2017 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *  
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos *  
 ---------------        
Matematika (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *  

Matematika (vertimas į rusų kalbą)

Testas      
Matematika (vertimas į lenkų kalbą) Testas      
 ---------------        

Gamtos mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *
Gamtos mokslai 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Gamtos mokslai 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        

Socialiniai mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*  
Socialiniai mokslai 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Socialiniai mokslai 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys**. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

**Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

 

2016 m. testai:

Bendrieji testų vykdymo nurodymai 2016 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos  
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos  
 ---------------        
Matematika (pakoreguotas variantas) (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos  

Matematika (vertimas į rusų kalbą)

Testas      
Matematika (vertimas į lenkų kalbą) Testas      
 ---------------        

Gamtos mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos
Gamtos mokslai 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Gamtos mokslai 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        

Socialiniai mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos  
Socialiniai mokslai 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Socialiniai mokslai 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2015 metai

  • Bendrieji nurodymai mokiniams (lietuvių kalba)
  • Bendrieji nurodymai mokiniams (rusų kalba)
  • Bendrieji nurodymai mokiniams (lenkų kalba) 
Skaitymas
(lietuvių kalba)
Тestas Vertinimo 
instrukcija
 Testo 
charakteristikos 
 
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo 
instrukcija
Testo 
charakteristikos 
Rašymo darbų
ir jų vertinimo
pavyzdžiai 
 ---------------        
Matematika 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo 
instrukcija
*
Testo 
charakteristikos
*
 
Matematika (vertimas į 
rusų kalbą)
Testas      
Matematika (vertimas į 
lenkų kalbą)
Testas      
---------------        

Gamtos mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo 
instrukcija
*
Testo 
charakteristikos
*
Gamtos mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Gamtos mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
---------------        

Socialiniai mokslai 
(lietuvių kalba)

Testas Vertinimo 
instrukcija
*
Testo 
charakteristikos
*
 
Socialiniai mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Socialiniai mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2014 metai

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Тestas Vertinimo
instrukcija
 
 Testo
charakteristikos
 
 ---------------      
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo
instrukcija
 
Testo
charakteristikos
  
 ---------------      
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo
instrukcija
*
Testo
charakteristikos
*
Matematika (vertimas į
rusų kalbą)
Testas    
Matematika (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas    
---------------      
Istorija (lietuvių kalba) Testas Vertinimo
instrukcija
*
Testo
charakteristikos
*
Istorija (vertimas į rusų kalbą) Testas    
Istorija (vertimas į lenkų kalbą) Testas    

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.
 

2013 metai

        Rezultatai**
Skaitymas (lietuvių kalba) Тestas Vertinimo instrukcija  Testo charakteristikos Rezultatai (mokinių iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba)
         Rezultatai (mokinių iš mokyklų rusų mokomąja kalba) ***
        Rezultatai (mokinių iš mokyklų lenkų mokomąja kalba) ***
 ---------------        
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas   Vertinimo instrukcija   Rezultatai (mokinių iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba)
        Rezultatai (mokinių iš mokyklų rusų mokomąja kalba) ***
        Rezultatai (mokinių iš mokyklų lenkų mokomąja kalba) ***
 ---------------        
Matematika (lietuvių kalba)  Testas  Vertinimo instrukcija*  Testo charakteristikos* Rezultatai
Matematika (vertimas į
rusų kalbą)
 Testas      
Matematika (vertimas į
lenkų kalbą)
 Testas      
 ---------------        
Istorija
(lietuvių kalba)
Testas  Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos  Rezultatai

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

** Palyginimui pateikiami 2012 metų nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo rezultatai.

*** Šį testą visi mokiniai mokiniai atliko lietuvių kalba.
 

 2012 metai

Bendrieji testų vykdymo nurodymai

1 variantas

Skaitymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Istorija Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

 

2 variantas

Skaitymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Istorija Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

 

 

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai