4 klasės testų pavyzdžiai 
 
 

 4 KLASĖ

2018 metais bus parengti šie Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testai 4 klasės mokiniams: 

  • skaitymo (teksto suvokimo) testas
  • rašymo (teksto kūrimo) testas
  • matematikos testas
  • pasaulio pažinimo testas

Vieno testo atlikimui 4 klasėje skiriama 45 min.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais - šių mokyklų mokinimas visi testai  bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

NMPP testai yra rengiami vadovaujantis Standartizuotomis programomis - t.y. mokinių pasiekimų aprašais, kurie detalizuota, sukonkretina mokinių pasiekimus ir laukiamus rezultatus (Lietuvių kalbos ir matematikos standartizuotos programos  Pasaulio pažinimo standartizuota programa). Šios programos yra parengtos vadovaujantis Bendrosiomis ugdymo programomis. Standartizuotos programos labiau skirtos mokytojams, o mokiniams ir tėvams įvairių ugdymo sričių įvairių lygių mokinių pasiekimai glaustai aprašyti metodinėje medžiagoje.

Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje? Lietuvių kalba. Patarimai tėveliams.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo TVARKARAŠTIS 2018 m.

NMPP TESTŲ PAVYZDŽIAI

2018 m. testai:

Bendrieji 4 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas

Vertinimo instrukcija*

Testo charakteristika ir rezultatai  
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
**
Testas

Vertinimo instrukcija*

Testo charakteristika**  
Rašymas 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Rašymas 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Matematika 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai  
Matematika 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Matematika 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Pasaulio pažinimas
(lietuvių kalba):
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai  
Pasaulio pažinimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Pasaulio pažinimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2018 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2017 m. testai:

Bendrieji 4 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms 2017 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas

Vertinimo instrukcija*

Testo charakteristika ir rezultatai  
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas

Vertinimo instrukcija*

Testo charakteristika  
Rašymas 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Rašymas 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Matematika 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai  
Matematika 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Matematika 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Pasaulio pažinimas
(lietuvių kalba):
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai  
Pasaulio pažinimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Pasaulio pažinimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys**. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

**Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2016 m. testai:

Bendrieji 4 klasės testų vykdymo nurodymai 2015-2016 m.m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas

Vertinimo instrukcija*

Testo charakteristika ir rezultatai  
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas

Vertinimo instrukcija*

Testo charakteristika ir rezultatai  
Rašymas 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Rašymas 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Matematika 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai  
Matematika 
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Matematika 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Pasaulio pažinimas
(lietuvių kalba):
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai  
Pasaulio pažinimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas      
Pasaulio pažinimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2015 metai

  • Bendrieji nurodymai mokiniams (lietuvių kalba)
  • Bendrieji nurodymai mokiniams (rusų kalba)
  • Bendrieji nurodymai mokiniams (lenkų kalba)
Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai*  
Skaitymas (vertimas į 
rusų kalbą)
Testas      
Skaitymas (vertimas į 
lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Rašymas 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija*

Testo charakteristika ir rezultatai*

Mokinių rašymo darbų ir jų vertinimo pavyzdžiai

 
Rašymas (vertimas į rusų kalbą) Testas      
Rašymas (vertimas į 
lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Matematika 
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai*  
Matematika (vertimas į rusų kalbą) Testas      
Matematika (vertimas į 
lenkų kalbą)
Testas      
 ---------------        
Pasaulio pažinimas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai*  
Pasaulio pažinimas
(vertimas į 
rusų kalbą)
Testas      
Pasaulio pažinimas
(vertimas į 
lenkų kalbą)
Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2014 metai

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Тestas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos*
Skaitymas (vertimas į
rusų kalbą)
Testas    
Skaitymas (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas    
 ---------------      
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos*
Rašymas (vertimas į
rusų kalbą)
Testas    
Rašymas (vertimas į
lenkų kalbą)
 Testas    
 ---------------      
Matematika
(lietuvių kalba)
 Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos*
Matematika (vertimas į
rusų kalbą)
 Testas    
Matematika (vertimas į
lenkų kalbą)
 Testas    

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.
 

2013 metai

        Rezultatai**
Skaitymas
(lietuvių kalba)
Тestas Vertinimo instrukcija*  Testo charakteristikos* Rezultatai
Skaitymas (vertimas į rusų kalbą) Testas      
Skaitymas (vertimas į lenkų kalbą) Testas      
 ---------------        
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas   Vertinimo instrukcija*    Rezultatai
Rašymas (vertimas į
rusų kalbą)
Testas      
Rašymas (vertimas į
lenkų kalbą)
 Testas      
 ---------------        
Matematika
(lietuvių kalba)
 Testas  Vertinimo instrukcija*  Testo charakteristikos* Rezultatai
Matematika (vertimas į rusų kalbą)  Testas      
Matematika (vertimas į lenkų kalbą)  Testas      

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

** Palyginimui pateikiami 2012 metų nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo rezultatai.
 

2012 metai

Bendrieji testų vykdymo nurodymai

1 variantas

Skaitymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

 

2 variantas

Skaitymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

 

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai