NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 
 
 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

 

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (pdf; doc.), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

NMPP vykdymo būdą pasirenka savivaldybė arba mokykla.

Savivaldybių, pateikusių paraiškas ir dalyvaujančių Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) sąrašas (2013-2018 m.)

Paraiškų teikimas dėl dalyvavimo NMPP 2018-2019 m.m.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo TVARKARAŠTIS 2019 m. (2018-2019 m.m.)

Per kelerius metus numatoma pasikeisti NMPP vykdymą. Naująją NMPP vykdymo versiją, kurią trumpai vadiname el. NMPP, planuojame iki galo įdiegti nuo 2021 m. Numatome, kad bus naudojamos pastovaus interneto ryšio (angl. online) technologijos. Pirmasis didelės apimties elektroninio NMPP testavimo išbandymas vyks 2019 m. gegužės 7 ir 9 d. Jo metu šalies aštuntokams bus sudaryta galimybė atlikti matematikos ir gamtos mokslų testus. Testavimas truks apie dvi valandas. Atsižvelgdami į tai, kad ne visos mokyklos gerai apsirūpinusios kompiuteriais ir ne visose šalies mokyklose interneto pralaidumas yra pakankamai spartus, bus galimybė aštuntokams laikyti testus keliais srautais.

NEC interneto svetainės skyrelyje Elektroniniai testai šiuo metu skelbiame įvairias ankstesnių metų patikrinimų užduotis el. formatu. Prisijungę svečio teisėmis, galite jas išbandyti.

 

Ką reikia žinoti apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą? Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pristatymas Mokytojo TV.

VIDEO Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas: atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

VIDEO Mokomasis filmas „Standartizuoti testai“

 

Iki 2018 m.m. buvo rengiami šie vertinimo įrankiai:

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Rekomendacijos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo NMPP.

2019 m. pavasarį (t.y. 2018-2019 m.m.) Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse.

Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. 2019 m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas.

2018–2019 m. m. planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje. Daugiau informacijos dėl 8 klasės mokinių pasiekimų vertinimo bus paskelbta 2019 m. sausio mėn.

 

 

 

"Jeigu planuojate vieneriems metams - sodinkite ryžius. Jeigu planuojate 10 metų - sodinkite medžius. Jeigu planuojate 100 metų - ugdykite vaikus." Konfucijus

 

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai