Naujienos 
 
 
 
2008-05-19 05:02:14
 

Šiandien prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Jos metu daugiau nei 48 tūkstančiai kandidatų (mokinių, buvusių mokinių ir eksternų) laikys pasirinktus brandos egzaminus.

 
Placiau
 
 
2008-05-16 23:59:59
 

Šiandien Nacionaliniame egzaminų centre lankėsi laikinai einanti švietimo ir mokslo ministrės pareigas Roma Žakaitienė ir ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis. Ministerijos vadovai domėjosi, kaip Nacionalinis egzaminų centras pasiruošęs sesijai, kokių turi problemų bei kaip  jas sprendžia. Susitikimo metu buvo apžvelgti centro veiklos prioritetai, su centro darbuotojais  aptarti aktualūs brandos egzaminų organizavimo, vykdymo bei vertinimo klausimai.

 
 
 
2008-05-15 12:12:41
 

Sveikinimas abiturientamMielieji abiturientai,

Jūsų širdžių erdvę šiandien virpina Paskutinio skambučio garsai. Jų skardėjimo paliestos mokiniškos vaikystės viltys bei svajonės aidu skrenda į ateitį - į nežinią, kurią ketinate paversti išsipildymu.

Išgirskite, kokia drąsa ir tikėjimu į skambučio gaidas atsiliepia Jūsų dvasia, pajuskite, kokie stiprūs ir orūs užaugote! Paskutinio skambučio aidėjimas skelbia: visa, kam ruošėtės, įveikiama; visa, ko trokštate, pasiekiama; visa, ko esate verti, Jūsų laukia!

Linkime sėkmės!

Nacionalinis egzaminų centras

 
 
 
2008-05-15 10:38:40
 

Vakar Nacionalinio egzaminų centro direktorė Danutė Šukienė ir pavaduotoja Teresė Blaževičienė susitiko su Policijos generaliniu komisaru Vizgirdu Telyčėnu.

Dviejų institucijų bendradarbiavimas prasidėjo pernai, kai internete buvo pastebėta bandymų parduoti suklastotas užduotis. Nacionalinis egzaminų centras kreipėsi į teisėtvarkos institucijas, prašydamas ištirti pastebėtus atvejus bei imtis prevencinės veiklos, užkertant kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams.

Šiais metais, siekiant užkirsti kelią bandymams prekiauti tariamai tikromis užduotimis, brandos egzaminų sesijos metu vėl bus stebima interneto erdvė.

 
 
 
2008-05-13 11:05:38
 

Švietimo ir mokslo ministrės gegužės 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1352 pakeisti du tvarkos punktai: 28 ir 109.

Dabar 28 punktas reglamentuoja, kad kandidatai, turintys specifinį skaitymo sutrikimą (disleksiją), kurtieji ir neprigirdintieji kandidatai, besimokantys ar mokęsi bendrojo lavinimo mokyklų bendrojo lavinimo klasėse, kandidatai, kuriems užduočių atlikimo laikas pratęsiamas, lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminus laiko egzaminų centrų atskirose patalpose.

109 punktas: Valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo komisiją (toliau - valstybinio brandos egzamino vertinimo komisija), kurią sudaro dalyko mokytojai ir kiti specialistai, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus teikimu tvirtina Švietimo ir mokslo ministras.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai