Naujienos 
 
 
 
2012-04-23 17:06:31
 

 

Informuojame, kad 2012 m. balandžio 18 d. Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) direktoriaus įsakymais yra patvirtintos dalykų valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) kandidatų darbų vertinimo komisijos. Vertinimo komisijų sąrašai yra skelbiami Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Nacionalinis egzaminų centras yra sukūręs elektroninę mokymosi aplinką, skirtą dalykų VBE kandidatų darbų vertintojų mokymams. Kviečiame NEC direktoriaus įsakymu patvirtintus dalykų VBE kandidatų darbų vertintojus jau dabar išbandyti šią aplinką, kurios naudojimo instrukciją rasite duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

 

 
Placiau
 
 
2012-04-10 16:07:00
 

Skelbiamos 2012 metų gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų), lietuvių kalbos (valstybinės) ir užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos užduotys.

 
Placiau
 
 
2012-03-15 14:10:57
 

Pagal 2011-ųjų metų gruodžio 30 dienos  švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2559 patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalo išlaikyti du brandos egzaminus: vienas iš jų privalomas lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės), kitą egzaminą mokinys turėjo galimybę laisvai pasirinktivalstybinių matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, geografijos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių,) arba mokyklinių gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), dailės, muzikos, muzikologijos ir technologijų egzaminų. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip penkis  egzaminus, o iš viso laikyti ne daugiau kaip šešis.

 
Placiau
 
 
2012-02-28 18:23:51
 

Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu patvirtintos 2012 metų muzikologijos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties muzikos istorijos žinių tikrinimo žodžiu potemės.

 
Placiau
 
 
2012-02-24 11:07:10
 

2011 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras savo įsakymu Nr. V-2558 patvirtino Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, kuriame numatyta, kad iš organizuojamų lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės), matematikos ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų siekiantieji įgyti pagrindinį išsilavinimą turės privalomai pasitikrinti lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės) ir matematikos pasiekimus.

 
2012 metais pasiekimų patikrinimuose dalyvauti iš viso registruota daugiau kaip 38,5 tūkstančio mokinių.
 
Mokyklose jau pradėtas lietuvių kalbos (gimtosios) ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu pasiekimų patikrinimas, kaip ir numatyta švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintame tvarkaraštyje. Patikrinimo dalis raštu ir matematika bus vykdomi gegužės mėnesį.
 
Rengiantis 2012 metų pasiekimų patikrinimui, siūlome susipažinti su atliktomis 2011 metų matematikos ir lietuvių kalbos (gimtosios) rezultatų analizėmis, kuriose pateikiama informacija apie pagrindinio ugdymo pakopą baigiančių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos (gimtosios) pasiekimus ir šių dalykų mokymo(si) gerinimo galimybės, analizuojami užduočių ir atskirų jų klausimų parametrai ir kokybė, mokinių darbų vertinimo kokybė ir tobulinimo galimybės.
 
Pristatydami leidinį ,,Pasiruošk pasiekimų patikrinimui. MATEMATIKA“, kurį sudaro du skyriai, tikimės, kad pirmajame skyriuje pateikiama informacija padės mokytojams ir mokiniams geriau suvokti, kokios žinios, įgūdžiai ir gebėjimai bus tikrinami matematikos pasiekimų patikrinime. Leidinyje aptariami matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programoje minimų veiklos sričių aspektai, jie iliustruojami tipinių uždavinių pavyzdžiais. Leidinio antrajame skyriuje galima rasti ankstesnių metų pasiekimų patikrinimų ir egzaminų užduotis ir keletą pavyzdinių uždavinių rinkinių.

Tikimės, kad pristatyti leidiniai padės geriau pasirengti pasiekimų patikrinimui.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai