Naujienos 
 
 
 
2013-09-13 10:16:01
 

Informacija

 
Placiau
 
 
2013-09-05 16:51:47
 

Nacionalinis egzaminų centras atliko 2013 metų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzamino dalykinę analizę. Atliekant šią analizę buvo atrinkta daugiau kaip 700 mokyklinio ir valstybinio brandos egzamino darbų iš mokyklų lietuvių ir tautinių mažumų mokomosiomis kalbomis. Analizėje aptariama, ar pagrįstai prie temos buvo pateikiami privalomi septyni autoriai, ar visų septynių autorių kūryboje pateikta VBE / MBE tema yra esminė, kiek ir kurie iš prie temos pateiktų autorių mokiniams padėjo atskleisti rašinio temą, kaip tai koreliuoja su turinio kriterijaus vertinimu. Taip pat pateikiama informacija, kaip pateiktus prie temos autorius rinkosi mokiniai iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba ir mokiniai iš mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba. Pagrindinė įžvalga, kurią teikia analizės rengėjai, yra tai, kad autorių gausa prie temos slopino mokinių kūrybinę mintį, mokiniai gaišo egzamino laiką, nes turėjo apmąstyti visų pateiktų autorių kūrybą, rengdamiesi rašyti pasirinkta tema.

Kitas svarbus analizės aspektas buvo brandos egzamino rašinio apimtis ir kaip ji koreliuoja su turinio atskleidimo, argumentavimo, raiškos ir raštingumo vertinimu. Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma tautinių mažumų mokomąja kalba mokyklų mokinių suteiktos galimybės per VBE rašyti 400, o per MBE 250 žodžių rašinį nepaisė ir rašė didesnės apimties rašinius. Iš rašinių analizės matyti, kad ties 400 žodžių riba dažnas mokinys temą tik pradeda plėtoti, todėl dauguma mokinių (nepriklausomai nuo mokomosios kalbos), parašiusių mažesnės apimties rašinius, gavo žemesnius turinio įvertinimus, nes neatskleidė temos, neįžvelgė jos problemos, tinkamai nepagrindė.  

Remiantis atlikta Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino dalykine analize yra teikiami siūlymai dėl egzamino programos keitimo ir planuojama koreguoti Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų vertinimo kriterijų aprašus.

2013 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino analizę rasite čia.

 
Placiau
 
 
2013-07-18 08:19:07
 

Šių metų liepos 5 dieną baigėsi kasmet vykstanti brandos egzaminų sesija. Nuo 2013 m. gegužės 18 d. iki birželio 19 d. vyko pagrindinės sesijos brandos egzaminai, o nuo birželio 20 d. iki liepos 5 d. vyko pakartotinė brandos egzaminų sesija. Liepos 17 d. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų apeliacinis komitetas patvirtino galutinius valstybinių brandos egzaminų rezultatus.

 
Placiau
 
 
2013-07-11 15:13:14
 

Nacionalinis egzaminų centras liepos 10 dieną paskelbė pagrindinės sesijos biologijos, informacinių technologijų, užsienio kalbos (rusų) valstybinių brandos egzaminų rezultatus.
Apeliacijas dėl šių egzaminų rezultatų galima teikti iki liepos 15 dienos 17 val.
Liepos 11 dieną yra skelbiami pakartotinės sesijos biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, matematikos, užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų rezultatai.
Dėl šių egzaminų rezultatų apeliacijas galima teikti iki liepos 16 dienos 17 valandos.
 

 
Placiau
 
 
2013-07-10 08:45:39
 

Nacionalinis egzaminų centras skelbia biologijos, informacinių technologijų ir užsienio kalbos (rusų) valstybinių brandos egzaminų rezultatus.

Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 7894 kandidatai, iš kurių 95,25 procentai egzaminą išlaikė. 100 balų įvertinimą gavo 48 kandidatai (0,61 procentas).

Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą laikė 2328 kandidatai. Šis valstybinis brandos egzaminas pirmą kartą vykdytas elektroninėje egzamino užduoties atlikimo sistemoje. Egzaminą išlaikė 1919 kandidatų – 82,43 procentai. 100 balų įvertinimą gavo 56 kandidatai – 2,41 procentas.

Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą šiais metais laikė 2385 kandidatai, iš kurių egzaminą išlaikė 99,41 procentas. Šiame egzamine 100 balų įvertinimą gavo 33 kandidatai (1,38 procentai).

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai