Naujienos 
 
 
 
2014-05-07 11:32:36
 

Gegužės 10 dieną vyks užsienio kalbos (rusų) valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 2625 kandidatai. Egzaminas vyks 37-iuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Siūlome su užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais, parengtais pagal 2014 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, susipažinti iš anksto. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.
 

 
 
 
2014-04-29 13:17:38
 

Gegužės 3 dieną vyks pirmasis 2014 metų valstybinis brandos egzaminas – užsienio kalbos (prancūzų). Egzaminą laikyti rinkosi 52 kandidatai. Egzaminas vyks 5-iuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose Alytuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Radviliškyje ir Vilniuje.

 

Siūlome su užsienio kalbos (prancūzų) valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais, parengtais pagal 2014 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, susipažinti iš anksto. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 

 
 
 
2014-04-14 08:31:56
 

Balandžio 14–16 dienomis mokyklose vyksta lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Nacionalinis egzaminų centras prieš du mėnesius paskelbė kalbos ir literatūros (kultūros) temas viešojo kalbėjimo įskaitai. Mokiniai galėjo rinktis vieną temą iš pateiktųjų arba, vadovaujantis įskaitos programa, suformuluoti savo temas remdamiesi Bendrąja programa ir atsižvelgdami į regiono ypatumus arba savo atliktus tiriamuosius darbus. Maksimalus įskaitos vertinimas – 20 taškų, kurie konvertuojami į pažymį pagal įskaitos programoje pateiktą taškų ir pažymių atitikmenų lentelę. Mokinys gauna įvertinimus taškais už pasirengimą kalbai, viešąjį kalbėjimą ir atsakymus į klausimus. Pasirengimo kalbai etapą vertina mokinį mokantis mokytojas. Mokinys, likus savaitei iki numatytos įskaitos vykdymo dienos turėjo pateikti mokytojui parengtą savo viešosios kalbos planą. Mokytojas vertina pasirengimo viešajai kalbai etapą savarankiško kalbos rengimo ir plano įteikimo laiku aspektais.

 
Placiau
 
 
2014-04-11 15:00:33
 

Informuojame, kad 2014 m. balandžio 8 d. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymais yra patvirtintos dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijos. Vertinimo komisijų sąrašai yra skelbiami Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

 
Placiau
 
 
2014-04-10 10:06:28
 

Šiandien daugiau kaip 1700 mokinių iš šimto mokyklų dalyvauja bandomajame matematikos mokykliniame brandos egzamine. Matematikos užduotis mokiniai pirmą kartą atlieka elektroninėje sistemoje. 

Užduotys parengtos pagal matematikos brandos egzamino programos projektą (http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi/matemat/Matematikos_brandos_egzamino_programos_projektas_2013-06-13.pdf).

Bandomojo egzamino rezultatus dalyviai gaus per mokyklos atsakingąjį asmenį iki balandžio 18 dienos. Tie mokiniai, kurie mokykliniame brandos egzamine surinks daugiau kaip 60 procentų užduoties taškų, balandžio 28 dieną dalyvaus bandomajame matematikos valstybiniame brandos egzamine, kurio užduotis taip pat parengta pagal egzamino programos projektą. Bandomasis valstybinis brandos egzaminas vyks tradiciškai – mokiniai gaus užduoties sąsiuvinius.

Bandomasis matematikos brandos egzaminas organizuojamas dėl planuojamo egzamino užduočių formato ir struktūros keitimo nuo 2016 metų.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai