Naujienos 
 
 
 
2014-06-11 09:10:29
 

Daugiau kaip 31 tūkstantis dešimtos (II gimnazijos klasės) mokinių dalyvauja privalomame matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Mokinių gauti rezultatai mokyklose bus skelbiami birželio 18 dieną.

 
 
 
2014-06-10 09:15:03
 

Pagrindinę valstybinių brandos egzaminų sesiją tęsia informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas, kuris vyks birželio 12 dieną. Egzaminą laikyti rinkosi 2992 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 126-uose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas bus vykdomas elektroninėje egzamino užduoties atlikimo sistemoje. Elektroninę egzamino sistemą mokyklos galėjo išbandyti birželio 5–9 dienomis.

Egzamino užduotis parengta pagal 2011 metų liepos 1 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų V-1197 patvirtintą egzamino programą. Joje nurodyta, kad informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino užduotis susideda iš keturių dalių: I. Saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas; II. Tekstinių dokumentų maketavimas; III. Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle; IV. Programavimo praktinės užduotys. Egzaminas bus vykdomas be pertraukos.

Informacija egzamino vykdytojams apie prisijungimą prie elektroninės egzamino užduoties atlikimo sistemos yra skelbiama, ir esant poreikiui, bus atnaujinama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Siūlome susipažinti su informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
 
 
2014-06-09 11:40:20
 

Šiandien bendrojo ugdymo mokyklų visi dešimtos (gimnazijų antros) klasės mokiniai dalyvauja lietuvių kalbos (gimtosios) ir lietuvių kalbos (valstybinės) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, atlikdami užduotis raštu.

Šių pasiekimų patikrinimų rezultatai, susumavus dalies žodžiu ir dalies raštu mokinio gautus taškus, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 77 punktu, bus paskelbti po 9 darbo dienų – birželio 20 dieną.

 
 
 
2014-06-06 14:16:51
 

Birželio 10 d. vyks istorijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 15 268 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 150-yje Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Siūlome susipažinti su istorijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai

 
 
 
2014-06-06 08:25:34
 

Nacionalinio egzaminų centro direktorės įsakymu užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų skelbimo data nustatyta 2014 m. birželio 6 diena.
Visų trijų užsienio kalbų brandos egzaminų užduotyse buvo 100 taškų, kuriuos mokiniai galėjo surinkti atlikę klausymo, skaitymo ir rašymo užduotis.
Pagal valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatus, egzaminų išlaikymo riba yra 16 procentų visų galimų surinkti VBE užduoties taškų. VBE išlaikymo šimtu balų ribos skaitinė reikšmė yra lygi 93 procentams visų galimų surinkti VBE užduoties taškų.
Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinį brandos egzaminą, kuriame dalyvavo 47 kandidatai iš 52 užsiregistravusiųjų, išlaikė visi. 100 balų įvertinimą gavo vienas mokinys.
Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą išlaikė 99,6 procentai kandidatų. Ankstesniais metais (2011–2013) užsienio kalbos (rusų) VBE išlaikiusių kandidatų procentas buvo taip pat vienas aukščiausių – apie 99 procentus. Iš 2625 užsiregistravusiųjų į šį egzaminą, jame dalyvavo 2343 kandidatai. 100 balų įvertinimą gavo 95 mokiniai.
Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą išlaikė 98,3 procentai kandidatų. Šiame egzamine dalyvavo 118 kandidatų, nors į egzaminą kovo mėnesį registravosi 185 kandidatai. 100 balų įvertinimą gavo vienas mokinys.
Mokiniai turi galimybę internetu pamatyti valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimo rezultatus. Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos nuo užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo dienos galima adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai