Naujienos 
 
 
 
2014-10-21 08:46:36
 

Nacionalinis egzaminų centras viešam svarstymui teikia siūlymus dėl matematikos brandos egzamino programos tikslinimo. Siūloma tikslinti egzamino užduoties struktūrą, kai kuriuos reikalavimus mokinių vertinamiems pasiekimams ir trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelę. Pagrindiniai tikslinimo aspektai – konkretus egzamino užduoties taškų sumos apibrėžimas, uždavinių su pasirenkamaisiais atsakymais skaičiaus mažinimas, egzamino užduoties antrosios dalies trumpojo atsakymo uždavinių ar jų dalių vertinimas ne dviem, o vienu tašku.

 
Placiau
 
 
2014-10-20 15:19:08
 

Nacionalinis egzaminų centras organizuoja nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, populiarinti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis.

 
Placiau
 
 
2014-10-01 09:06:02
 

Rugsėjo mėnesį Nacionalinis egzaminų centras teikė svarstyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 2 tvarkaraščių variantus. Iki rugsėjo 26 dienos buvo galimybė balsuoti dėl priimtiniausio tvarkaraščio varianto ir pateikti siūlymus dėl brandos egzaminų ir kalbų įskaitų tvarkaraščių patobulinimo. Apklausoje dalyvavo 536 respondentai, iš jų A variantą rinktųsi 260 (48,5 proc.), o B variantą – 276 (51,5) respondentai. Apibendrinus pareikštas nuomones ir pasiūlymus dėl 2015 metų tvarkaraščių projektų, pasirinktas ir toliau bus svarstomas bei tobulinamas B tvarkaraščių variantas, kuriam pritarė didesnis nuomonę pareiškusių respondentų skaičius. Dėkojame už pareikštas nuomones ir pateiktus pasiūlymus.

 
 
 
2014-09-30 09:09:52
 

Kviečiame dalyvauti seminaruose „2014 metų standartizuotų testų rezultatai: analizė, interpretavimas ir panaudojimo galimybės“, skirtuose savivaldybių bei jų pavaldumo mokyklų, 2014 m. atlikusių standartizuotus testus, atstovams.
 

 
 
 
2014-09-29 09:03:41
 

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS (rubrika Seminarai → Informacija seminaro dalyviams) yra paskelbti užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir matematikos mokytojų bei brandos egzaminų vertintojų, pakviestų dalyvauti mokymuose 2014 metų spalio 24–lapkričio 4 dienomis, sąrašai. Norintys susipažinti su sąrašais mokytojai turi kreiptis į savo mokyklos atstovą, atsakingą už darbą su sistema KELTAS.
Mokymų dalyviams kvietimai į mokyklas (su detalia informacija apie mokymų vietas ir datas) bus išsiųsti Kauno pedagogų kvalifikacijos centro iki 2014 m. spalio 16 d.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai