Naujienos 
 
 
 
2010-02-25 11:21:07
 

Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje skelbiame NEC direktoriaus įsakymu patvirtintas 2010 m. muzikologijos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties muzikos istorijos žinių tikrinimo žodžiu potemes.

 
 
 
2010-02-22 16:48:46
 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2010 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 230 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų (vertinimo) pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų (vertinimo) pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams tvarkos aprašą, reglamentuojantį pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų vykdymo, užduoties formos ir vertinimo instrukcijų pritaikymą specialiųjų poreikių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, atsižvelgus į jų sveikatos sutrikimus ir galimybes.

 
Placiau
 
 
2010-02-20 14:02:42
 

Atkreipiame dėmesį, kad 2010 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-224 yra pakeisti keli Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų punktai.
Pagal šį įsakymą mokiniai tarptautinio užsienio kalbos egzamino išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino mokyklos direktoriui turi pateikti iki brandos egzaminų pagrindinės sesijos pradžios. Mokinys nuo valstybinio brandos egzamino atleidžiamas tada, kai tarptautinio egzamino įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio (žr. lentelę Tarptautinių anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų egzaminų sąrašas).
 

 
 
 
2010-02-12 11:07:23
 

Informuojame, kad vadovaudamiesi 2010 m. sausio 8 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-56 duomenų perdavimo mokykloms sistemoje ir šiame tinklapyje (Įskaitos / Kalbėjimo temos) skelbiame lietuvių kalbos (gimtosios) įskaitos potemes – po penkiolika potemių trims (kalbos, literatūros, kultūros) temoms. Pasirinkęs vieną iš šių keturiasdešimt penkių potemių abiturientas galės du mėnesius ruoštis minėtai įskaitai, kuri šiais metais vyks balandžio 14, 15 dienomis.
 

 
Placiau
 
 
2010-02-11 09:05:16
 

Informuojame, kad duomenų perdavimo mokykloms sistemoje pateikta mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos programinė priemonė su bandomaisiais įskaitos klausimais.

Mokyklos, kuriose numatoma vykdyti įskaitą, turi išbandyti programinę priemonę iki vasario 27 dienos.

Įskaitą laiko ją pasirinkę vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai. Įskaitą gali laikyti ir mokiniai, 11–12 klasėse nesimokę informacinių technologijų.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Toliau
 

 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai