Naujienos 
 
 
 
2011-03-23 14:32:36
 

Pagal 2010-ųjų metų gruodžio 17 dienos  švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-2337 patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalo išlaikyti du brandos egzaminus: vienas iš jų privalomas lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės), kitą egzaminą mokinys turėjo galimybę laisvai pasirinktivalstybinių matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių,) arba mokyklinių gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), geografijos, dailės, muzikos, muzikologijos ir technologijų egzaminų. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip penkis  egzaminus, o iš viso laikyti ne daugiau kaip šešis.

.
 
Placiau
 
 
2011-03-18 15:36:35
 

Informuojame, kad duomenų perdavimo sistemoje KELTAS yra paskelbti lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzamino teksto rašymo dalies kandidatų darbų vertintojų seminarų dalyvių sąrašai ir informacija apie seminarų laiką ir vietą.

 
Placiau
 
 
2011-03-01 16:26:13
 

Skelbiame 2010 m. pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų užduotis ir jų atsakymų lapus.
 

 
 
 
2011-02-28 17:00:20
 

Skelbiame NEC direktoriaus įsakymu patvirtintas 2011 m. muzikologijos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties muzikos istorijos žinių tikrinimo žodžiu potemes.

 
 
 
2011-02-28 14:09:19
 

2011 m. kovo–gegužės mėnesiais  numatome organizuoti lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų dviejų dienų seminarus dešimtyje  Lietuvos miestų. Registraciją vykdome duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. (Pastaba: dalyvius  registruoti į seminarus gali tik mokyklos administracijos darbuotojas, atsakingas už duomenų perdavimo sistemą KELTAS).

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Toliau
 


 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai