Naujienos 
 
 
 
2010-04-20 08:05:11
 

Balandžio 20 - 21 dienomis mokyklose užsienio kalbų įskaitas  laikys abiturientai, pasirinkę šių kalbų egzaminus. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą pasirinko 21181, užsienio kalbos (rusų) – 3336, užsienio kalbos (vokiečių)  – 835,  užsienio kalbos (prancūzų) – 162 kandidatai.
 

 
Placiau
 
 
2010-03-25 10:59:23
 

Nacionalinis egzaminų centras informuoja, kad vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymu   Nr. ISAK – 2337 “Dėl 2010 metų kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščių patvirtinimo“ 2010 m. kovo 25 dieną vykdoma Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaita.

 
Placiau
 
 
2010-03-17 12:36:13
 

Pagal 2009 metų gruodžio 23 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2775 patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalės išlaikyti du brandos egzaminus: vienas iš jų privalomas lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės), kitą egzaminą mokinys turėjo galimybę laisvai pasirinkti iš valstybinių matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių,) arba mokyklinių gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), geografijos, dailės, muzikos, muzikologijos ir technologijų egzaminų. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip 5 egzaminus, o iš viso laikyti ne daugiau kaip 6.

 

 
Placiau
 
 
2010-03-08 13:06:26
 

Informuojame, kad vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymu   Nr. ISAK – 2337 “Dėl 2010 metų kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščių patvirtinimo“ 2010 m. kovo 8 dieną pradedamas vykdyti Technologijų mokyklinis brandos egzaminas. Numatyta šio egzamino pabaigos data – gegužės 25 diena. Egzaminą pasirinko laikyti daugiau kaip 4000 kandidatų. Technologijų brandos egzaminą galėjo rinktis mokiniai, kurie mokosi pagal pasirinktą bendrojo lavinimo mokyklos technologijų programą arba profesinio mokymo programą.

 

 
Placiau
 
 
2010-03-01 14:23:26
 

Skyrelyje „Brandos egzaminai“ skelbiame matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų bandomąsias užduotis, parengtas pagal redaguotas valstybinių brandos egzaminų programas, užduočių vertinimo instrukcijas ir egzaminų išlaikymo ribas.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Toliau
 

 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai