Naujienos 
 
 
 
2009-09-15 15:05:48
 

Tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimo TALIS 2008 ataskaita jau įdėta į musų svetainę.

 
 
 
2009-09-10 08:15:36
 

Pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą (2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1568) Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 metais Priemonių planą, į 2010 metais organizuojamų brandos egzaminų tvarkaraštį įtraukiamas technologijų mokyklinis brandos egzaminas.

Technologijų mokyklinio brandos egzamino programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu.

2009 m. spalio 6 d. 10.00 val. buvusio Švietimo plėtotės centro (M. Katkaus g. 44, Vilnius) salėje organizuojamas technologijų mokyklinio brandos egzamino seminaras skirtas technologijų ir profesijos mokytojams.

Pageidaujančius dalyvauti seminare-konsultacijoje, prašytume užpildyti registracijos formą ir iki rugsėjo 24 d. išsiųsti el. paštu laura@nec.lt.

Dalyvių skaičius bus ribojamas. Jūsų dalyvavimą patvirtinsime iki spalio 1 d.

 

 
 
 
2009-09-09 13:26:38
 

Atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 m. priemonių planą, 2010 m. numatoma neorganizuoti tų pasirenkamųjų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų) mokyklinių brandos egzaminų, kurie turi valstybinių brandos egzaminų atitikmenis. Privalomas lietuvių (gimtosios ir valstybinės) kalbos brandos egzaminas bus mokyklinis ir valstybinis.

Taip pat bus organizuojami mokykliniai gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), geografijos, dailės, muzikos, muzikologijos egzaminai ir naujas technologijų mokyklinis egzaminas.
 

 
Placiau
 
 
2009-09-04 12:20:42
 

Primename, kad Švietimo ir mokslo ministerijai pritarus Nacionalinis egzaminų centras birželio mėnesį paskelbė svarstyti 2010 m. brandos egzaminų ir PUPP tvarkaraščių projektą.

Pagal 2009 – 2011 m. bendrojo ugdymo planus 6–11 klasėms pamokos baigiasi birželio 11 d., todėl siūloma brandos egzaminų pagrindinę sesiją pradėti birželio 7 d., o baigti – birželio 30 d.; pakartotinę sesiją pradėti liepos 1 d., o baigti liepos 14 d.

Tvarkaraštis rengtas remiantis 2008 m. gegužės 30 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1568 patvirtintu Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planu, tad jame nemažai naujovių.

Dėkojame tiems, kurie savo siūlymus ar nuomones jau pateikėte. Iki rugsėjo 11 dienos dar laukiame naujų siūlymų ar pastabų el. paštu centras@nec.lt.

 
 
 
2009-08-31 12:48:46
 

Mielieji,

įvairiaspalviams jurginams išdidžiai iškėlus galvas, skambutis vėl kviečia į Mokslo ir žinių šventę. Linkime, kad ši diena ir visi mokslo metai atneštų Jums naujų įspūdžių, kad Jus lydėtų sėkmė ir dvasios stiprybė, kad draugėn sukvietusi šventė būtų prasmingo darbo pradžia.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai