Naujienos 
 
 
 
2015-01-26 14:32:49
 

Skelbiamas standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir vykdymo mokyklose 2014-2015 m. m. grafikas.

 
Placiau
 
 
2015-01-22 13:54:06
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“
Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2015 metais, po sausio 15 dienos galės teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki kovo 3 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

 

 
Placiau
 
 
2015-01-20 12:15:30
 

Vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintos lietuvių kalbos (gimtosios), gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo potemės.

 
Placiau
 
 
2015-01-09 14:20:50
 

2016 metais užsienio kalbos egzaminą sudarys keturios struktūrinės dalys – klausymas, skaitymas, rašymas ir kalbėjimas.

2015 metų sausio 8 dieną aštuonių savivaldybių (Jonavos, Kauno miesto, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Marijampolės, Radviliškio, Šiaulių miesto ir Telšių) 19 mokyklų apie 1500 11 (3 gimnazijų) ir 12 (4 gimnazijų) klasių mokinių dalyvavo egzamino kalbėjimo dalies vykdymo išbandyme. Išbandytos tos vykdymo procedūros, kurios planuojamos vykdant 2016 metų užsienio kalbų valstybinį brandos egzaminą: nesikartojančios kalbėjimo dalies užduotys kiekvienai mokinių porai ir vertintojams buvo perduodamos per duomenų perdavimo sistemą KELTAS, mokinių kalbėjimą vertino ne tos mokyklos, kurios mokiniai dalyvavo išbandyme, mokytojai, o kalbėjimo atliktys buvo įrašomos ir įkeliamos į duomenų bazę.

Atsiliepimus apie išbandymo vykdymą iš savivaldybių, mokyklų administracijų atstovų, mokytojų prašytume pateikti duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Apibendrintos pastabos ir pasiūlymai bus aptarti kasmetiniame Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame susitikime su savivaldybių administracijų atstovais sausio 14 dieną ir užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių) vertintojų seminaruose, skirtuose kriterinio vertinimo aktualijoms.

Dėkojame egzamino vykdymo išbandyme dalyvavusių savivaldybių ir mokyklų administracijų  atstovams, mokytojams ir mokiniams už bendradarbiavimą.

 
 
 
2015-01-06 17:14:10
 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patikslinta Matematikos brandos egzamino programa. Joje apibrėžtas tikslus egzamino užduoties taškų skaičius. Užduotyje, kurią, kaip ir ankstesniais metais, sudarys trys dalys, bus galima surinkti 60 taškų. Programoje nurodoma, kad vieną užduoties dalį turi sudaryti 10 uždavinių su pasirenkamaisiais atsakymais (už kiekvieną skiriama po vieną tašką). Antrą dalį sudarys trumpojo atsakymo (nestruktūruoti arba struktūruoti) uždaviniai. Jų turi būti nuo 4 iki 10 (uždavinys arba jo dalys vertinama 1 tašku, vertinamas tik atsakymas). Už antros dalies uždavinius skiriama 12 taškų. Trečioje užduoties dalyje bus nuo 6 iki 8 uždavinių. Atvirojo atsakymo (struktūruoti arba nestruktūruoti) uždaviniai vertinami ne mažiau kaip 2 taškais. Iš viso ši užduoties dalis vertinama 38 taškais.
Taip pat patikslinti reikalavimai mokinių pasiekimams Matematikos brandos egzamino programos 1 priede ir Matematikos brandos egzamino programos 2 priede pateikta trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė.
Pagal patikslintą Matematikos egzamino programą rengiama ir 2015 metų matematikos valstybinio brandos egzamino užduotis.
 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Toliau
 

 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai