Naujienos 
 
 
 
2010-02-20 14:02:42
 

Atkreipiame dėmesį, kad 2010 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-224 yra pakeisti keli Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų punktai.
Pagal šį įsakymą mokiniai tarptautinio užsienio kalbos egzamino išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino mokyklos direktoriui turi pateikti iki brandos egzaminų pagrindinės sesijos pradžios. Mokinys nuo valstybinio brandos egzamino atleidžiamas tada, kai tarptautinio egzamino įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio (žr. lentelę Tarptautinių anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų egzaminų sąrašas).
 

 
 
 
2010-02-12 11:07:23
 

Informuojame, kad vadovaudamiesi 2010 m. sausio 8 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-56 duomenų perdavimo mokykloms sistemoje ir šiame tinklapyje (Įskaitos / Kalbėjimo temos) skelbiame lietuvių kalbos (gimtosios) įskaitos potemes – po penkiolika potemių trims (kalbos, literatūros, kultūros) temoms. Pasirinkęs vieną iš šių keturiasdešimt penkių potemių abiturientas galės du mėnesius ruoštis minėtai įskaitai, kuri šiais metais vyks balandžio 14, 15 dienomis.
 

 
Placiau
 
 
2010-02-11 09:05:16
 

Informuojame, kad duomenų perdavimo mokykloms sistemoje pateikta mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos programinė priemonė su bandomaisiais įskaitos klausimais.

Mokyklos, kuriose numatoma vykdyti įskaitą, turi išbandyti programinę priemonę iki vasario 27 dienos.

Įskaitą laiko ją pasirinkę vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai. Įskaitą gali laikyti ir mokiniai, 11–12 klasėse nesimokę informacinių technologijų.

 
 
 
2010-02-01 10:39:39
 

Nuo 2012 m. brandos egzaminų portfelį papildys geografijos valstybinis brandos egzaminas. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu Nr. V-81 patvirtino šio egzamino programą.
Geografijos egzamino turinys apims bendrojo ir išplėstinio geografijos kurso pasiekimus iš geografinio pažinimo, gamtinės ir visuomeninės, regioninės ir globalinės geografijos teminių sričių.
Egzamino užduotį sudarys dvi dalys. Pirmojoje dalyje – klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, reikalaujantys žinių ir supratimo bei jų taikymo įgūdžių, antrojoje dalyje – struktūriniai klausimai. Atsakydamas į juos, mokinys turės pademonstruoti gebėjimus pritaikyti įgytas žinias ir praktinius įgūdžius analizuodamas, vertindamas geografinę informaciją.
2010 metais bus rengiamos ir išbandomos pavyzdinės egzamino užduotys, tikslinami vertinimo kriterijai ir kt. Taip pat vyks susitikimai su mokytojais, kurių metų bus pristatoma egzamino programa, užduotys, vertinimas.
Iki 2012 m. abiturientai galės rinktis laikyti, kaip ir dabar, mokyklinį geografijos egzaminą.
Valstybinio brandos egzamino programą galima rasti Nacionalinio egzaminų centro (www.nec.lt), Ugdymo plėtotės centro (www.upc.smm.lt) ir Geografijos mokytojų asociacijos (www.geografija.lt) tinklapiuose.
 

 
 
 
2010-01-25 11:24:05
 

Atkreipiame dėmesį, kad eksternai, asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą,  planuojantys 2010 m. laikyti  brandos egzaminus, nuo  sausio 15 d. iki kovo 5 dienos gali  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus  paskirtos bazinės mokyklos direktoriui ir  pasirinktus egzaminus laikyti  pagrindinėje sesijoje. Eksternai, užsienio šalių mokyklų vidurinio ugdymo programos baigiamųjų klasių mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus, gali  teikti prašymus bazinės mokyklos direktoriui nuo kovo 8 d. iki gegužės 14 d. ir laikyti pasirinktus egzaminus pakartotinėje sesijoje. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,  vidurinį išsilavinimą  ar užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio statusą liudijantį dokumentą.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai